מועדי בחינות קיץ תשפ"א

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א'

שעה

מועד ב'

שעה

קבלת החלטות

93-056-40

ד"ר דניאלה שנקר

31/10/2021

18:00

19/12/2021

18:00

הנעת עובדים

93-204-40

ד"ר מתי רחמים

10/10/2021

18:00

21/11/2021

18:00

מניהול למנהיגות

93-231-40

ד"ר דביר קוה

07/11/2021

18:00

26/12/2021

18:00

דיני ויחסי עבודה

93-405-40

עו"ד אייל ברגר

14/11/2021

18:00

09/01/2022

18:00

מפגש עם דמויות מן הסיפור המקראי

01-802-56

ד"ר איילת סיידלר

17/10/2021

18:00

02/01/2022

18:00

מועדי ישראל

02-0473-56

ד"ר בעז שפיגל

24/10/2021

18:00

12/12/2021

18:00