פירוט תכנית לימודים

סוג הקורס

חטיבה

קורס

מרצה

מס

סמסטר

נקז

חובה

משאבי אנוש

התנהגות ארגונית א'

ד"ר דביר קווה

93-005-40

ב'

1

ניהול משאבי אנוש

ד"ר גדי רביד

93-217-40

א'

2

מבוא למנהל ציבורי

ד"ר שוש שור

93-098-40

שנתי

2

מדעי המדינה

ממשל ופוליטיקה

ד"ר עדי בינס

93-051-40

שנתי

2

ממשל ופוליטיקה - קבוצה 1 תרגיל

גב' לורן דגן

93-051-41

שנתי

1

ממשל ופוליטיקה - קבוצה 2 תרגיל

ד"ר ניר לויטן

93-051-42

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

ד"ר אבי בר

93-129-40

שנתי

2

משלימה

הדרכה בבליוגרפית - קבוצה 1 תרגיל

ד"ר ניב גולדשטיין

93-004-40

שנתי

1

הדרכה בבליוגרפית - קבוצה 2 תרגיל

גב' לורן דגן

93-004-41

סטטיסטיקה תאורית א'

ד"ר זהורית דדון-גולן

93-011-40

א'

2

סטטיסטיקה היסקית ב'

ד"ר זהורית דדון-גולן

93-012-40

ב'

2

בחירה

משלימה

מבוא לסוציולוגיה

ד"ר עדה יורמן

93-201-40

שנתי

2

אתיקה בניהול

עו"ד אייל ברגר

93-222-40

ב'

2

תכנון ותקצוב

ד"ר דודי שלום

93-237-40

ב'

1

יהדות

תלמוד

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

ד"ר דב הרמן

02-017-56

א'

2