פירוט תכנית לימודים

סוג הקורס

חטיבה

קורס

מרצה

מס

סמסטר

נקז

סמינריון 1

מדעי המדינה

מדינה משטר וחברה בעולם המערבי

פרופ' יהודית רונן-שיר

93-062-20

שנתי

2

המעצמות הגדולות והסכסוך הישראלי-ערבי

פרופ' רמי גינת

93-064-20

דת חברה ופוליטיקה

ד"ר רוני קמפינסקי

93-080-20

משברים בארגונים ציבוריים כמתכון להצלחה או כישלון

ד"ר יחיאל שאבי

93-140-20

ישראל והאליטות - חברה המשנה הפניה?

ד"ר יוסי לונדין

93-141-20

סמינריון 2

בין תחומי

תהליכים פוליטיים וארגוניים של ניהול מו"מ

ד"ר דניאלה שנקר

93-057-20

שנתי

2

המזרח התיכון בין מלחמת ששת הימים להסכם השלום עם מצרים

פרופ' משה גת

93-130-20

בחירות והצבעה בישראל

פרופ' אשר כהן

93-136-20

פסיכולוגיה וסוציולוגיה של הזיכרון הקולקטיבי בישראל

ד"ר רוני קמפינסקי

93-242-20

פרופילאות פלילית

ד"ר זהבית קינברג לוי

93-333-20

חובה

מדעי המדינה

מבוא ליחסים בין לאומיים

ד"ר קובי דביר

93-052-20

שנתי

2

מבוא ליחב"ל - קבוצה 1 תרגיל

ד"ר ניר לויטן

93-052-21

שנתי

1

מבוא ליחב"ל - קבוצה 2 תרגיל

ד"ר אביחי ארביטמן

93-052-22

חברה תרבות ופוליטיקה

ד"ר אבי בר

93-050-20

ב'

2

קרימינולוגיה

פסיכופתולוגיה

ד"ר ענת אשד

93-302-20

שנתי

2

פסיכופתולוגיה - קבוצה 1 תרגיל

גב' מורן דוידיאן

93-302-21

שנתי

1

פסיכופתולוגיה - קבוצה 2 תרגיל

מר ניר רוזמן

93-302-22

משלימה

קביעת מדיניות

ד"ר דניאלה שנקר

93-826-20

ב'

1

בחירה

מדעי המדינה

רטוריקה, תעמולה והופעה בפני קהל

ד"ר צוריאל ראשי

93-059-20

שנתי

2

קרימינולוגיה

פשיעה, קורבנות וחולי

ד"ר תהל אוזן בן צבי

93-336-20

ב'

1

משלימה

משא ומתן

ד"ר קובי דביר

93-121-20

ב'

1

יהדות

תנ"ך

מפגש עם דמויות מן הסיפור המקראי

ד"ר איילת סיידלר

01-802-57

א'

2

פילוסופיה

הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית

ד"ר מאיר סיידלר

03-099-57

א

2