פירוט סמיניונים בתכנית מורשה כ"ז

חטיבה

קורס

מרצה

מס

 

 

ניהול

תהליכים פוליטיים וארגוניים של ניהול מו"מ

ד"ר דניאלה שנקר

93-057-20

משברים בארגונים ציבוריים כמתכון להצלחה או כישלון

ד"ר יחיאל שבי

93-140-20

למידה ומומחיות בארגון

ד"ר אייזק יצחק ויסברג

93-243-20

 

 

 

 

רב תחומי

מדינה משטר וחברה בעולם המערבי

פרופ' יהודית רונן-שיר

93-062-20

המעצמות הגדולות והסכסוך הישראלי-ערבי

פרופ' רמי גינת

93-064-20

דת חברה ופוליטיקה

ד"ר רוני קמפינסקי

93-080-20

המזרח התיכון בין מלחמת ששת הימים להסכם השלום עם מצרים

פרופ' משה גת

93-130-20

בחירות והצבעה בישראל

פרופ' אשר כהן

93-136-20