פירוט סמיניונים בתכנית ניצבים כ'

חטיבה

קורס

מרצה

מס

 

 

רב תחומי

ניהול משברים תקשורתיים

ד"ר מיכל סלצקי

93-099-30

איראן ותורכיה במזרח תיכון משתנה

ד"ר מנחם מרחבי

93-139-30

התמודדות עם אירועי חיים טראומתיים

ד"ר יעל סקה

93-305-30

עונש המאסר וחלופות למאסר

פרופ' תומר עינת

93-332-30

 

 

קרימינולוגיה

היבטים ביוסוציופסיכולגיים של התמכרויות

ד"ר רויטל נאור

93-331-30

עבירות מין: היבטים קרימינולוגיים וויקטימולוגים

ד"ר יעל סקה

93-339-30

תיאוריה ומחקר במדיניות הענישה

פרופ' תומר עינת

93-335-30

פסיכולוגיה של הטרור

ד"ר תהל אוזן בן צבי

93-340-30