פירוט תכנית הלימודים

פירוט קורסים לשנת תשפ"ד - משא"ן ט"ו

סוג הקורס

חטיבה

קורס

מרצה

מס

סמסטר

נקז

 

 

סמינריון 1

 

 

משאבי אנוש

קריירות של נשים בארגון

ד"ר ריבה זיו

93-214-40

 

 

שנתי

 

 

2

פסיכולוגיה חיובית בארגונים

ד"ר דביר קוה

93-223-40

תעסוקת חריגים באירגון

ד"ר אלה קורן

93-224-40

משילות מורכבת ומדיניות חברתית במערכות ציבוריות בישראל

ד"ר נרי הורוביץ

93-244-40

 

 

סמינריון 2

 

 

מדעי המדינה

מדינה משטר וחברה בעולם המערבי

פרופ' יהודית רונן-שיר

93-062-40

 

 

שנתי

 

 

2

דת חברה ופוליטיקה

ד"ר רוני קמפינסקי

93-080-40

כלכלה פוליטית

ד"ר אבי בר

93-117-40

העובד מחפש משמעות

ד"ר שגית שילה לוין

93-246-40

 

 

 

חובה

משאבי אנוש

פסיכולוגיה חברתית

ד"ר אמיר זילבר

93-252-40

א

2

 

 

מדעי המדינה

מבוא ליחסים בין לאומיים

ד"ר קובי דביר

93-052-40

שנתי

2

מבוא ליחב"ל - קבוצה 1 תרגיל

ד"ר כרמית פוקס

93-052-41

 

שנתי

 

1

מבוא ליחב"ל - קבוצה 2 תרגיל

ד"ר ניר לויטן

93-052-42

תולדות המחשבה המדינית

ד"ר ניב גולדשטיין

93-053-40

שנתי

2

 

 

בחירה

 

משאבי אנוש

סמינר משאבי אנוש

ד"ר ראובן חיראק

93-215-40

שנתי

2

ניהול שינויים בארגונים

ד"ר דודי שלום

93-232-40

ב'

2

 

משלימה

ניהול קשרי עובדים

ד"ר מיכל סלצקי

93-435-40

שנתי

2

ניהול קונפליקטים

ד"ר איתמר ריקובר

93-236-40

ב'

1

יהדות

תנ"ך

הלכה, משפט ורפואה

ד"ר אלי גורפינקל

03-607-56

ב'

2