קיץ תשפ"ב - קיץ שנה ב'

שם הקורס

מרצה

מס קורס

נקז

קבלת החלטות

ד"ר דניאלה שנקר

93-056-40

1

הנעת עובדים

ד"ר מתי רחמים

93-204-40

1

מניהול למנהיגות

ד"ר הילה כהן ניסן

93-231-40

1

דיני ויחסי עבודה

עו"ד אייל ברגר

93-405-40

2

מפגש עם דמויות מן הסיפור המקראי

ד"ר איילת סיידלר

01-802-56

2

מועדי ישראל

ד"ר בעז שפיגל

02-0473-56

2