קיץ תשפ"ג - קיץ שנה ב'

מורשה כ"ז

סוג קורס

שם הקורס

מרצה

מס קורס

נק"ז

חובה

אתיקה בניהול

עו"ד אייל ברגר

93-222-20

2

בחירה

מובנית

ביטחון אנרגיה וביטחון לאומי

ד"ר עילי רטיג

93-659-20

2

איסלאם, יהדות ויהודים

ד"ר יחיאל שבי

93-651-20

1

 

יהדות

מפגש עם דמויות מן הסיפור המקראי

ד"ר איילת סיידלר

01-802-57

2

קיצוניות דתית וקידוש ה' בתקופת המשנה והתלמוד

ד"ר דן יפה

04-526-56

2