קיץ תשפ"ב - קיץ שנה ב'

שם הקורס

מרצה

מס קורס

נקז

קבלת החלטות

ד"ר דניאלה שנקר

93-056-20

1

כלכלה פוליטית

ד"ר אבי בר

93-070-20

2

ניהול קשרי עובדים

ד"ר מיכל סלצקי

93-435-20

2

קיצוניות דתית וקידוש ה' בתקופת המשנה והתלמוד

ד"ר דן יפה

04-526-56

2

מועדי ישראל

ד"ר בעז שפיגל

02-0473-57

2