בחינות קיץ תשפ"ב

 

תוכנית ניצבים כ'

שם הקורס

מס' קורס

מרצה

מועד א'

שעה

מועד ב'

שעה

שיטות מחקר

93-003-30

ד"ר אמיר זילבר

30.10.22

18:00

4.12.22

18:00

תורת הענישה

93-301-30

פרופ' תומר עינת

2.10.22

18:00

20.11.22

18:00

סטייה חברתית

93-303-30

ד"ר עדה יורמן

13.11.22

18:00

1.1.23

18:00

אכיפת החוק

93-312-30

עו"ד אייל ברגר

6.11.22

18:00

11.12.22

18:00

טעמי המצוות במחשבה היהודית

03-095-56

ד"ר אלי גורפינקל

23.10.22

18:00

27.11.22

18:00