פירוט קורסים לשנת תשפ"ג

פירוט קורסים לשנת תשפ"ג - ניצבים כ'

סוג הקורס

חטיבה

קורס

מרצה

מס

סמינריון 1

רב-תחומי

ניהול משברים תקשורתיים

ד"ר מיכל סלצקי

93-099-30

איראן ותורכיה במזרח תיכון משתנה

ד"ר מנחם מרחבי

93-139-30

התמודדות עם אירועי חיים טראומתיים

ד"ר יעל סקה

93-305-30

עונש המאסר וחלופות למאסר

פרופ' תומר עינת

93-332-30

סמינריון 2

קרימינולוגיה

היבטים ביוסוציופסיכולגיים של התמכרויות

ד"ר רויטל נאור

93-331-30

עבירות מין: היבטים קרימינולוגיים וויקטימולוגים

ד"ר יעל סקה

93-339-30

תיאוריה ומחקר במדיניות הענישה

פרופ' תומר עינת

93-335-30

פסיכולוגיה של הטרור

ד"ר תהל אוזן בן צבי

93-340-30

חובה

קרימינולוגיה

פסיכופתולוגיה

ד"ר תהל אוזן בן צבי

93-302-30

פסיכופתולוגיה - קבוצה 1 תרגיל

גב' מורן דוידיאן

93-302-31

פסיכופתולוגיה - קבוצה 2 תרגיל

ד"ר טל יעקובוביץ

93-302-32

דיני עונשין

השופט הרן פיינשטיין

93-309-30

הסייגים לאחריות פלילית

השופט הרן פיינשטיין

93-310-30

משלימה

מבוא לאסטרטגיה

ד"ר איתמר ריקובר

93-060-30

בחירה

קרימינולוגיה

הפרעות אכילה

ד"ר רויטל נאור

93-323-30

פסיכולוגיה פורנזית

ד"ר יערה טורן

93-334-30

עבריינות נוער

ד"ר תהל אוזן בן צבי

93-329-30

תקשורת

יחסי ציבור וניהול משברים בחברות וארגונים

ד"ר יחיאל שאבי

93-258-30

יהדות

תנ"ך

מפגש עם דמויות מן הסיפור המקראי

ד"ר איילת סיידלר

01-802-58

תלמוד

נישואים אזרחיים

ד"ר רבין שושטרי

02-038-56