כיתות לימוד משא"ן י"ד

כיתת לימוד לימי שני – בנין 1401 (וואהל) כיתה 2

בתרגיל ביחב"ל,

קבוצה 1, כרמית פוקס – בנין 604 כיתה 102

קבוצה 2, ניר לויטן – בנין 604 כיתה 61