תוכנית מגן | לוח זמנים סמסטר ב' תשפ"ג

לוח זמנים לשנת הלימודים תשפ"ג | סמסטר ב' | מגן ד'  (שנה א')

 

יום ראשון

יום שישי

תאריך

שעות

קורס

 

שעות

קורס

 

 

 

17.03.2023

תחילת הלימודים 

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה חברתית חלק א'

 

 

09:10-10:40

מבוא לסייבר-התחלה

 

 

10:50-12:20

סטטיסטיקה א'  1

 

 

12:30-13:30

סטטיסטיקה א' 2

19.03.2023

16:00-17:30

מבוא לניהול מצבי חירום ואסון-התחלה

 24.03.2023

שעון קיץ

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה חברתית חלק א'

17:40-19:10

יסודות הביטחון הלאומי בישראל-התחלה

09:10-10:40

מבוא לסייבר

19:20-20:50

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

10:50-12:20

התנהגות ארגונית-התחלה

 

 

12:30-14:00

התנהגות ארגונית

26.03.2023

16:00-17:30

מבוא לניהול מצבי חירום ואסון

31.03.2023

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה חברתית חלק א'

17:40-19:10

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

09:10-10:40

מבוא לסייבר

19:20-20:50

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

10:50-12:20

התנהגות ארגונית

 

 

12:30-14:00

התנהגות ארגונית

02.04.2023

16:00-17:30

חופשת פסח

07.04.2023

07:30-09:00

פסח

17:40-19:10

09:10-10:40

19:20-20:50

10:50-12:20

 

12:30-14:00

09.04.2023

16:00-17:30

14.04.2023

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה חברתית חלק א'

17:40-19:10

09:10-10:40

מבוא לסייבר

19:20-20:50

10:50-12:20

התנהגות ארגונית

 

12:30-14:00

התנהגות ארגונית

16.04.2023

16:00-17:30

מבוא לניהול מצבי חירום ואסון

יום לימודים פרונטלי

21.04.2023

 

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה חברתית חלק א'

17:40-19:10

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

09:10-10:40

מבוא לסייבר

19:20-20:50

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

10:50-12:20

התנהגות ארגונית

 

 

12:30-14:00

התנהגות ארגונית

23.04.2023

16:00-17:30

מבוא לניהול מצבי חירום ואסון

28.04.2023

07:30-09:00

סטטיסטיקה א'  3

17:40-19:40

יסודות הביטחון הלאומי (שעתיים)

09:10-10:40

מבוא לסייבר

20:00-21:30

יהדות מפגש 1

10:50-12:20

התנהגות ארגונית

 

 

12:30-14:00

התנהגות ארגונית

30.04.2023

16:00-17:30

מבוא לניהול מצבי חירום ואסון

05.05.2023

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה חברתית חלק א'

17:40-19:10

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

09:10-10:40

מבוא לסייבר

19:20-20:50

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

10:50-12:20

התנהגות ארגונית

 

 

12:30-14:00

התנהגות ארגונית-סיום

07.05.2023

16:00-17:30

מבוא לניהול מצבי חירום ואסון

12.05.2023

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה חברתית חלק א'

17:40-19:10

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

09:10-10:40

מבוא לסייבר

19:30-21:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

10:50-12:20

מבוא למדעי המדינה חלק א'- התחלה

 

 

12:30-14:00

מבוא למדעי המדינה חלק א'

 

 

 

 

14.05.2023

16:00-17:30

מבוא לניהול מצבי חירום ואסון

19.05.2023

07:30-09:00

יום ירושלים

17:40-19:10

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

09:10-10:40

19:20-20:50

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

10:50-12:20

 

 

12:30-14:00

21.05.2023

16:00-17:30

מבוא לניהול מצבי חירום ואסון

26.05.2023

07:30-09:00

שבועות

17:40-19:10

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

09:10-10:40

19:20-20:50

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

10:50-12:20

28.05.2023

16:00-17:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

02.06.2023

אין לימודים בשל אירועי יום הסטודנט

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה חברתית חלק א'

17:40-19:10

מבוא לניהול מצבי חירום ואסון

09:10-10:40

מבוא לסייבר

19:20-20:50

יהדות מפגש2

10:50-12:20

מבוא למדעי המדינה חלק א'

 

 

12:30-14:00

מבוא למדעי המדינה חלק א'

04.06.2023

16:00-17:30

מבוא לניהול מצבי חירום ואסון

יום לימודים פרונטלי

09.06.2023

 

07:30-09:00

סטטיסטיקה א' 4 ואחרון

17:40-19:10

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

09:10-10:40

מבוא לסייבר

19:20-20:50

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

10:50-12:20

מבוא למדעי המדינה חלק א'

 

 

12:30-14:00

מבוא למדעי המדינה חלק א'

11.06.2023

16:00-17:30

מבוא לניהול מצבי חירום ואסון

16.06.2023

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה חברתית חלק א'

17:40-19:10

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

09:10-10:40

מבוא לסייבר

19:20-20:50

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

10:50-12:20

מבוא למדעי המדינה חלק א'

 

 

12:30-14:00

מבוא למדעי המדינה חלק א'

18.06.2023

16:00-20:50

סיור בחברת אלתא- אשדוד במסגרת הקורס יסודות הביטחון הלאומי בישראל

23.06.2023

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה חברתית חלק א'

 

 

09:10-10:40

מבוא לסייבר

 

 

10:50-12:20

מבוא למדעי המדינה חלק א'

 

 

12:30-14:00

מבוא למדעי המדינה חלק א'- סיום

25.06.2023

16:00-17:30

מבוא לניהול מצבי חירום ואסון

30.06.2023     יום אחרון ללימודים סמסטר ב'

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה חברתית חלק א'

17:40-19:10

מבוא לניהול מצבי חירום ואסון-סיום

09:10-10:40

מבוא לסייבר-סיום

19:20-20:50

 

10:50-12:20

יסודות הביטחון הלאומי בישראל - סיום

 

 

12:30-14:00

 

*לוח הזמנים כפוף לשינויים