פירוט קורסי סמסטרים ב' + קיץ | שנה א'

סמסטר ב' תשפ"ג

סוג הקורס

חטיבה

קורס

מרצה

מספר קורס

נקז

חובה

ניהול מצבי חירום

מבוא לניהול מצבי חירום ואסון

מר גילי שנהר

93-601-70

1

מבוא לפסיכולוגיה חברתית - חלק א'

ד"ר אמיר זילבר

93-256-70

1

מדעי המדינה

מבוא לסייבר

ד"ר אייל פינקו

93-603-70

1

מבוא למדעי המדינה חלק א

ד"ר רוני קמפינסקי

93-146-70

1

מתדולוגית

סטטיסטיקה א' - מתוקשב

ד"ר זהורית דדון גולן

93-011-70

2

בחירה מובנה

ניהול מצבי חירום

התנהגות ארגונית א'

ד"ר דביר קווה

93-005-70

1

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

ד"ר ענת שטרן

93-607-71

2

חובה

יהדות

מבחר סוגיות בנושאים אקטואליים-מתוקשב

ד"ר אלי גורפינקל

02-093-70

2

אנגלית

אנגלית

אנגלית- רמת בסיסי

ד"ר אפרת הראל

41-604-50

3

סמסטר קיץ תשפ"ג

סוג הקורס

חטיבה

קורס

מרצה

מספר קורס

נקז

חובה

ניהול מצבי חירום

מבוא לסוציולוגיה

ד"ר עדה יורמן

93-201-70

2

מבוא לפסיכולוגיה חברתית - חלק ב'

ד"ר אמיר זילבר

93-257-70

1

מדעי המדינה

מבוא למדעי המדינה חלק ב

ד"ר רוני קמפינסקי

93-147-70

1

מתדולוגית

סטטיסטיקה ב'

ד"ר זהורית דדון גולן

93-012-70

2

הדרכה ביבליוגרפית

ד"ר אביחי ארביטמן

93-004-70

1

בחירה מובנה

ניהול מצבי חירום

מבוא לכלכלה 

פרופ' יוסי מעלם

93-486-70

2

 ניהול סיכונים

מר יחיאל קופרשטיין

93-622-71

1

אנגלית

אנגלית

אנגלית- רמת בסיסי

ד"ר אפרת הראל

41-604-50

3