הנחיות מחלקתיות  לרישום לקורסים – המדור לזרועות הביטחון

הוראות רישום לקורסי שנה א' – שלב אחר שלב

סטודנטים יקרים,

אנו מקדמים אתכם בברכה על הרשמתכם לשנת הלימודים תשפ"ד ללימודי תואר ראשון במדור לזרועות הביטחון בתוכניות "צופן", "ניצבים" ו"משאבי אנוש".

תוכניות "צופן", "ניצבים" ו"משאבי אנוש" הינן תוכניות מובנות וסגורות, אך על אף שהתכניות מובנות, על כל סטודנט חלה חובה לבצע את הרישום לקורסים באופן עצמאי דרך אתר המידע האישי (מערכת אינ-בר).

 

להלן מספר נקודות חשובות לקראת הרישום לקורסים במערכת האינ-בר:

 1. בשלב זה הרישום הינו עבור סמסטרים א'+ב' בלבד, רישום לסמסטר הקיץ יתבצע בהמשך ברישום נפרד במהלך חודש יוני.

 2. הרישום למערכת יתבצע לאחר קבלה רשמית לתואר וכן לאחר תשלום המקדמה בסך של כ-3,688 ₪.

את המקדמה יש לשלם באינטרנט באמצעות אתר המידע האישי (מערכת אינ-בר) בקטגוריית שכר לימוד> תשלום שכ"ל באשראי> תשפ"ד.

סטודנטים המעוניינים לשלם באמצעות הפיקדון הצבאי נדרשים לפנות למדור שכר לימוד באמצעות טופס פניה מקוון ולקבל הנחיות לתשלום.

 1. מערכת מובנית (סל) –  הרישום לתוכנית המובנית נקרא "רישום לסל". הסל של כל תוכנית ("צופן"/ "ניצבים"/ "משאבי אנוש") הורכב והוזן כתוכנית כוללת ומובנית.

  בכל סל יופיעו כל קורסי הלימוד כיחידה אחת (קורסי חובה, בחירה ויהדות). הסל אינו כולל את לימודי אנגלית והבעה.
   
 2. לימודי אנגלית – על כל סטודנט להגיע לרמת פטור באנגלית במהלך לימודיו.

  כל סטודנט ישתבץ לקורס המתאים לרמתו, אשר נקבעה על-סמך בחינה פסיכומטרית, בחינת אמי"ר או בחינת אמיר"ם.

  רמה זו מעודכנת במערכת המידע האישי בקטגוריית מידע למועמד > נתוני מועמד > רמת אנגלית.
 • סטודנט שנדרש בקורס אנגלית ברמת בסיסי חייב ללמוד את הקורס בשנה א', ולכן יצטרך לבצע תחילה רישום לקורס זה ולאחר מכן למערכת המובנית.
   
 • סטודנט בעל רמת מתקדמים א' או מתקדמים ב' אינו מחוייב ברישום לקורס אנגלית בשלב זה. מי שירצה להרשם לרמות אלה כבר בשנה א' יעשה זאת לאחר הרישום למערכת המובנית.
על פי הרפורמה של המועצה להשכלה גבוהה סטודנטים שהתקבלו ללימודים ברמת מתקדמים ב' ו/או פטור באנגלית ידרשו בקורסי אנגלית נוספים.  להנחיות בנושא הרפורמה יש ללחוץ כאן
 
 1. הבעה עברית - על כל סטודנט להגיע לרמת פטור בהבעה עברית עד לסוף לימודיו לתואר. 

  פטור אוטומטי בהבעה ניתן לסטודנטים אשר בידיהם ציון 76 ומעלה בבגרות בהבעה או סטודנטים בוגרי מכינה 30+, זאת בהתאם לתקנון היחידה להבעה.

  ישנן שתי אפשרויות לקבלת פטור במהלך הלימודים:
 • בחינת פטור בהבעה – הרישום מתבצע דרך המחלקה להבעה בטל'  03-5318228.

  הבחינה מתקיימת מס' פעמים בשנה. סטודנט שלא עובר את הבחינה בציון 66, חייב להירשם לקורס. ניתן להיבחן בבחינה זו פעם אחת במהלך התואר
   
 • קורס הבעה מתוקשב - הקורס מועבר דרך האינטרנט. בכל שנה יתקיימו שני קורסים בהבעה- בסמסטר א' או בסמסטר ב'. בקיץ לא יתקיים קורס זה.

לא ניתן יהיה לקבל אישור זכאות לתואר ללא הגעה לרמת פטור בהבעה!

 

 1. קורסי יהדות - באוניברסיטת בר אילן כל סטודנט נדרש ללמוד 10 נקודות זכות בתחומים של תנ"ך, תלמוד, פילוסופיה ותולדות ישראל.

  קורסי יהדות הם חלק מתוכנית הלימודים וישולבו כחלק מסל הקורסים המובנה בכל סמסטר.
   
 2. פטורים מקורסים על-סמך לימודים קודמים - במקרה שבו סטודנט למד קורסים בעבר ומעוניין לקבל הכרה בגינם (פטור מקורסים) – יש להגיש בקשה למדור סטטוס להכרה בלימודים קודמים.

  יש לצרף לבקשה גליון ציונים רשמי, החתום ע"י המוסד בו למדתם. את הבקשה מגישים באמצעות אתר המידע האישי  - בסרגל הימני יש להיכנס בקשות ואישורים> הגשת בקשה> בקשת פטור והכרה מלימודים קודמים.

לאחר קבלת תשובה רשמית מוועדת סטטוס יש לפנות אל קיינר אופק באמצעות המייל keynar.ofek@biu.ac.il לצורך הסבר משמעות הפטורים ומחיקת הקורסים ממערכת השעות.

כל עוד לא התקבל אישור רשמי על פטור, הסטודנט מחוייב להגיע לשיעורים כרגיל.

 • הערה: את הבקשה לפטור יש להגיש לפני תחילת שנת הלימודים. סטודנט שקיבל פטור מוועדת הסטטוס, ישלח מייל לקיינר על מנת למחוק את הקורס מתוכנית לימודיו בתקופת הרישום בלבד. אין אפשרות למחוק את הקורס בסוף סמסטר או בסוף שנה"ל לאחר שכבר נלמד.
   
 • סטודנט בוגר מכינת 30+ מתבקש להעביר למדור את תעודת סיום המכינה ואנו ננחה אותו בדבר הפטורים אליהם הוא זכאי.

למידע מפורט בנוגע לפטורים והכרה בלימודים קודמים לחץ כאן

 

הסברים מפורטים עם צילומי מסך המבהירים כיצד לבצע רישום קל ומהיר לקורסים

 

בהצלחה!

צוות המדור