לוח זמנים קיץ תשפ"ג

לוח זמנים סמסטר קיץ  תשפ"ג | מגן ד' (שנה א')

 

יום ראשון 

בניין 604 כיתה 102

יום שישי 

במתכונת זום

תאריך

שעות

קורס

 

שעות

קורס

02.07.23

16:00-18:00

הדרכה ביבליוגרפית- התחלה

07.07.23

07:30-09:00

מבוא למדעי המדינה ב'-התחלה

18:20-19:50

מבוא לפסיכולוגיה חברתית חלק א'-סיום

09:10-10:40

מבוא למדעי המדינה ב'

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה חברתית ב'- התחלה

10:50-12:20

מבוא לכלכלה-התחלה

 

 

12:30-14:00

מבוא לכלכלה

09.07.23

16:00-18:00

הדרכה ביבליוגרפית

14.07.23

07:30-09:00

סטטיסטיקה ב' 1

18:20-19:50

מבוא לפסיכולוגיה חברתית ב'

09:10-10:40

סטטיסטיקה ב' 2

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה חברתית ב'

10:50-12:20

מבוא לכלכלה

 

 

12:30-14:00

מבוא לכלכלה

16.07.23

16:00-18:00

הדרכה ביבליוגרפית

21.07.23

07:30-09:00

מבוא למדעי המדינה ב'

18:20-19:50

מבוא לפסיכולוגיה חברתית ב'

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה חברתית ב'

20:00-21:30

מפגש מבוא לסוציולוגיה  1

10:50-12:20

מבוא לכלכלה

 

 

12:30-14:00

מבוא לכלכלה

23.07.23

16:00-18:00

הדרכה ביבליוגרפית

28.07.23

07:30-09:00

מבוא למדעי המדינה ב'

18:20-19:50

ניהול סיכונים-התחלה

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה חברתית ב'

20:00-21:30

ניהול סיכונים

10:50-12:20

מבוא לכלכלה

 

 

12:30-14:00

מבוא לכלכלה

30.07.23

16:00-18:00

הדרכה ביבליוגרפית

04.08.23

07:30-09:00

מבוא למדעי המדינה ב'

18:20-19:50

ניהול סיכונים

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה חברתית ב'

20:00-21:30

ניהול סיכונים

10:50-12:20

מבוא לכלכלה

 

 

12:30-14:00

מבוא לכלכלה

06.08.2023

16:00-18:00

הדרכה ביבליוגרפית

11.08.2023

07:30-09:00

מבוא למדעי המדינה ב'

18:20-19:50

ניהול סיכונים

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה חברתית ב'

20:00-21:30

ניהול סיכונים

10:50-12:20

מבוא לכלכלה

 

 

12:30-14:00

מבוא לכלכלה

13.08.2023

16:00-18:00

הדרכה ביבליוגרפית

18.08.2023

07:30-09:00

מבוא למדעי המדינה ב'

18:20-19:50

ניהול סיכונים

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה חברתית ב'

20:00-21:30

ניהול סיכונים

10:50-12:20

מבוא לכלכלה

 

 

12:30-14:00

מבוא לכלכלה

20.08.2023

16:00-18:00

הדרכה ביבליוגרפית- סיום

25.08.2023

07:30-09:00

מבוא למדעי המדינה ב'

18:20-19:50

ניהול סיכונים

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה חברתית ב'

20:00-21:30

ניהול סיכונים

10:50-12:20

מבוא לכלכלה

 

 

12:30-14:00

מבוא לכלכלה

27.08.2023

16:00-18:00

 

01.09.2023

07:30-09:00

מבוא למדעי המדינה ב'

18:20-19:50

חופשה מרוכזת

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה חברתית ב'

20:00-21:30

 

10:50-12:20

מבוא לכלכלה

 

 

12:30-14:00

מבוא לכלכלה

03.09.2023

16:30-18:00

מבוא למדעי המדינה ב'

08.09.2023

07:30-09:00

מבוא למדעי המדינה ב'

18:20-19:50

ניהול סיכונים

09:10-10:40

סטטיסטיקה ב' 3  אחרון

20:00-21:30

ניהול סיכונים

10:50-12:20

מבוא לכלכלה

 

 

12:30-14:00

מבוא לכלכלה

10.09.2023

16:30-18:00

מבוא לסוציולוגיה מפגש 2

15.09.23

07:30-09:00

ראש השנה

18:20-19:50

מבוא למדעי המדינה ב'

09:10-10:40

20:00-21:30

ניהול סיכונים- סיום

10:50-12:20

 

 

12:30-14:00

17.09.2023

16:00-18:00

ראש השנה

22.09.23

07:30-09:00

מבוא למדעי המדינה ב'

18:20-19:50

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה חברתית ב'

20:00-21:30

10:50-12:20

מבוא לכלכלה

 

12:30-14:00

מבוא לכלכלה

24.09.23

16:00-18:00

ערב יום כיפור

29.09.23

07:30-09:00

סוכות

18:20-19:50

09:10-10:40

20:00-21:30

10:50-12:20

 

12:30-14:00

01.10.23

16:00-18:00

סוכות

06.10.23

07:30-09:00

סוכות

18:20-19:50

09:10-10:40

20:00-21:30

10:50-12:20

 

12:30-14:00

08.10.23   אסרו חג

16:00-18:00

שמור להשלמות (במידת הצורך)

13.10.23

07:30-09:00

מבוא למדעי המדינה ב'-סיום

18:20-19:50

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה חברתית ב'-סיום

20:00-21:30

10:50-12:20

מבוא לכלכלה

 

12:30-14:00

מבוא לכלכלה-סיום

 
 
*כפוף לשינויים