לוח זמנים לשנה"ל תשפ"ד מגן ג'

לוח זמנים לשנת הלימודים תשפ"ד | תוכנית מגן ג'

יום ראשון 

יום שישי

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

 

 יום לימודים פרונטלי בקמפוס 20.10.23

08:00-09:30

קבלת החלטות בתנאי אי ודאות-התחלה

09:50-11:20

קבלת החלטות בתנאי אי ודאות

11:30-13:30

פסיכולוגיה ארגונית-התחלה

22.10.23

16:00-17:30

ארגוני מגזר שלישי-התחלה

27.10.23

07:30-09:30

מיומנויות בניהול - התחלה

17:45-19:15

ארגוני מגזר שלישי

09:50-11:20

יהדות מפגש 1

19:30-21:30

אתיקה במצבי חירום לאומיים-התחלה

11:30-13:30

פסיכולוגיה ארגונית

29.10.23

16:00-17:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל- התחלה

03.11.23

07:30-09:30

מיומנויות בניהול

17:45-19:15

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

09:50-11:20

קבלת החלטות בתנאי אי ודאות

19:30-21:30

אתיקה במצבי חירום לאומיים

11:30-13:30

פסיכולוגיה ארגונית

05.11.23

16:00-17:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

10.11.23

07:30-09:30

מיומנויות בניהול

17:45-19:15

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

09:50-11:20

קבלת החלטות בתנאי אי ודאות

19:30-21:30

אתיקה במצבי חירום לאומיים

11:30-13:30

פסיכולוגיה ארגונית

12.11.23

16:00-17:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

17.11.23

07:30-09:30

מיומנויות בניהול

17:45-19:15

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

09:50-11:20

קבלת החלטות בתנאי אי ודאות

19:30-21:30

אתיקה במצבי חירום לאומיים

11:30-13:30

ארגוני מגזר שלישי

19.11.23

16:00-17:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

24.11.23

07:30-09:30

מיומנויות בניהול

17:45-19:15

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

09:50-11:20

קבלת החלטות בתנאי אי ודאות

19:30-21:30

אתיקה במצבי חירום לאומיים

11:30-13:30

פסיכולוגיה ארגונית

26.11.23

16:00-17:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

01.12.23

07:30-09:30

מיומנויות בניהול

17:45-19:15

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

09:50-11:20

קבלת החלטות בתנאי אי ודאות

19:30-21:30

אתיקה במצבי חירום לאומיים

11:30-13:30

פסיכולוגיה ארגונית

03.12.23

16:00-17:30

ארגוני מגזר שלישי

08.12.23
נר שני
של חנוכה

07:30-09:30

מיומנויות בניהול

17:45-19:15

ארגוני מגזר שלישי

09:50-11:20

קבלת החלטות בתנאי אי ודאות

19:30-21:30

אתיקה במצבי חירום לאומיים

11:30-13:30

פסיכולוגיה ארגונית

10.12.23

נר רביעי של חנוכה

15.12.23

07:30-09:30

מיומנויות בניהול

09:50-11:20

קבלת החלטות בתנאי אי ודאות

11:30-13:30

פסיכולוגיה ארגונית

17.12.23

16:00-17:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

22.12.23

07:30-09:30

צום עשרה בטבת

17:45-19:15

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

09:50-11:20

19:30-21:30

אתיקה במצבי חירום לאומיים

11:30-13:30

24.12.23

16:00-17:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

29.12.23

07:30-09:30

מיומנויות בניהול

17:45-19:15

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

09:50-11:20

קבלת החלטות בתנאי אי ודאות

19:30-21:30

אתיקה במצבי חירום לאומיים

11:30-13:30

פסיכולוגיה ארגונית

31.12.23

16:00-17:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

05.01.24

07:30-09:30

מיומנויות בניהול-סיום

17:45-19:15

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

09:50-11:20

קבלת החלטות בתנאי אי ודאות

19:30-21:30

אתיקה במצבי חירום לאומיים-סיום

11:30-13:30

פסיכולוגיה ארגונית-סיום

07.01.24

16:00-17:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

12.01.24

08:00-09:30

יהדות מפגש 2

17:45-19:15

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

09:50-11:20

קבלת החלטות בתנאי אי ודאות

19:30-21:30

 

11:30-13:00

ארגוני מגזר שלישי

14.01.24

16:00-17:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

19.01.24

08:00-09:30

 

17:45-19:15

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

09:50-11:20

קבלת החלטות בתנאי אי ודאות-סיום

19:30-21:30

 

11:30-13:00

ארגוני מגזר שלישי

 זום  21.01.24
 

16:00-17:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

 פרונטלי בקמפוס    26.01.24

08:00-09:30

התערבות נפשית לאחר אסון-התחלה

17:45-19:15

ארגוני מגזר שלישי

09:50-11:20

התערבות נפשית לאחר אסון

19:30-21:00

ארגוני מגזר שלישי

11:30-13:00

התערבות נפשית לאחר אסון

 זום 28.01.24

16:00-17:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

 פרונטלי  בקמפוס 02.02.24

08:00-09:30

התערבות נפשית לאחר אסון

17:45-19:15

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

09:50-11:20

התערבות נפשית לאחר אסון

19:30-21:30

 

11:30-13:00

התערבות נפשית לאחר אסון

 זום 04.02.24

16:00-17:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

פרונטלי בקמפוס 09.02.24

08:00-09:30

התערבות נפשית לאחר אסון

17:45-19:15

יסודות הביטחון הלאומי בישראל- סיום

09:50-11:20

התערבות נפשית לאחר אסון

19:30-21:30

 

11:30-13:00

התערבות נפשית לאחר אסון

פרונטלי בקמפוס    11.02.24

16:00-17:30

התערבות נפשית לאחר אסון

  16.02.24

08:00-09:30

שמור להשלמות במידת הצורך

17:45-19:15

התערבות נפשית לאחר אסון

09:50-11:20

19:30-21:00

התערבות נפשית לאחר אסון-סיום

11:30-13:00

18.02.24

16:00-17:30

שמור להשלמות במידת הצורך

23.02.24

08:00-09:30

 

17:45-19:15

09:50-11:20

19:30-21:30

11:30-13:00

25.02.24

16:00-17:30

שמור להשלמות במידת הצורך

01.03.24

08:00-09:30

 

17:45-19:15

09:50-11:20

19:30-21:30

11:30-13:00

*כפוף לשינויים