לוח זמנים לשנה"ל תשפ"ד | תוכנית מגן מחזור ד'

לוח זמנים לשנת הלימודים תשפ"ד | תוכנית מגן ד'

יום ראשון

יום שישי

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

31.12.23 סמסטר א

16:00-17:30

מערך רפואת החירום- התחלה

05.01.24

07:30-09:30

סייבר כמעצב דעת קהל ולוחמת מידע-התחלה

17:45-19:15

היבטים אתיים בניהול מצבי לחץ, חירום ואסון-התחלה

09:50-11:20

היבטים משפטיים בשעת חירום -התחלה

19:30-21:30

מבוא למזרח תיכון-התחלה

11:30-13:30

מראש השנה ועד פורים

07.01.24

16:00-17:30

מערך רפואת החירום

12.01.24

07:30-09:30

סייבר כמעצב דעת קהל ולוחמת מידע

17:45-19:15

היבטים אתיים בניהול מצבי לחץ, חירום ואסון

09:50-11:20

היבטים משפטיים בשעת חירום

19:30-21:30

מבוא למזרח תיכון

11:30-13:30

מראש השנה ועד פורים

14.01.24

16:00-17:30

מערך רפואת החירום

19.01.24

07:30-09:30

סייבר כמעצב דעת קהל ולוחמת מידע

17:45-19:15

היבטים אתיים בניהול מצבי לחץ, חירום ואסון

09:50-11:20

היבטים משפטיים בשעת חירום

19:30-21:30

מבוא למזרח תיכון

11:30-13:30

מראש השנה ועד פורים

21.01.24

16:00-17:30

מערך רפואת החירום

  "שבוע חזרה לשגרה" השלמות

 

26.01.24

07:30-09:30

סייבר כמעצב דעת קהל ולוחמת מידע

17:45-19:15

היבטים אתיים בניהול מצבי לחץ, חירום ואסון

09:50-11:20

היבטים משפטיים בשעת חירום

19:30-21:30

מבוא למזרח תיכון

11:30-13:30

מראש השנה ועד פורים

  "שבוע חזרה לשגרה" השלמות

 

28.01.24

16:00-17:30

מערך רפואת החירום

02.02.24

07:30-09:30

סייבר כמעצב דעת קהל ולוחמת מידע

17:45-19:15

היבטים אתיים בניהול מצבי לחץ, חירום ואסון

09:50-11:20

היבטים משפטיים בשעת חירום

19:30-21:30

מבוא למזרח תיכון

11:30-13:30

מראש השנה ועד פורים

04.02.24

16:00-17:30

מערך רפואת החירום

09.02.24

07:30-09:30

סייבר כמעצב דעת קהל ולוחמת מידע

17:45-19:15

היבטים אתיים בניהול מצבי לחץ, חירום ואסון

09:50-11:20

היבטים משפטיים בשעת חירום

19:30-21:30

מבוא למזרח תיכון

11:30-13:30

מראש השנה ועד פורים

11.02.24

16:00-17:30

מערך רפואת החירום

16.02.24

07:30-09:30

סייבר כמעצב דעת קהל ולוחמת מידע

17:45-19:15

היבטים אתיים בניהול מצבי לחץ, חירום ואסון

09:50-11:20

היבטים משפטיים בשעת חירום

19:30-21:30

מבוא למזרח תיכון

11:30-13:30

מראש השנה ועד פורים

18.02.24

16:00-17:30

מערך רפואת החירום

23.02.24

07:30-09:30

סייבר כמעצב דעת קהל ולוחמת מידע-סיום

17:45-19:15

היבטים אתיים בניהול מצבי לחץ, חירום ואסון

09:50-11:20

היבטים משפטיים בשעת חירום

19:30-21:30

 מראש השנה ועד פורים

11:30-13:30

מבוא למזרח תיכון

25.02.24

16:00-17:30

מערך רפואת החירום

01.03.24

08:00-09:30

היבטים משפטיים בשעת חירום

17:45-19:15

היבטים אתיים בניהול מצבי לחץ, חירום ואסון

09:50-11:20

היבטים משפטיים בשעת חירום

19:30-21:30

מראש השנה ועד פורים

11:30-13:30

מבוא למזרח תיכון

03.03.24

16:00-17:30

מערך רפואת החירום-סיום

  08.03.24

08:00-09:30

היבטים משפטיים בשעת חירום

17:45-19:15

היבטים אתיים בניהול מצבי לחץ, חירום ואסון-סיום

09:50-11:20

היבטים משפטיים בשעת חירום

19:30-21:30

מראש השנה ועד פורים

11:30-13:30

מבוא למזרח תיכון

10.03.24

16:00-17:30

מראש השנה ועד פורים

15.03.24

08:00-09:30

היבטים משפטיים בשעת חירום

17:45-19:15

מראש השנה ועד פורים

09:50-11:20

היבטים משפטיים בשעת חירום

19:30-21:30

מבוא למזרח תיכון

11:30-13:30

מבוא למזרח תיכון

17.03.24

16:00-17:30

מראש השנה ועד פורים

22.03.24

08:00-09:30

היבטים משפטיים בשעת חירום

17:45-19:15

מראש השנה ועד פורים

09:50-11:20

היבטים משפטיים בשעת חירום

19:30-21:30

מבוא למזרח תיכון

11:30-13:30

מבוא למזרח תיכון

24.03.24

פורים

29.03.24
שעון קיץ

07:30-09:00

היבטים משפטיים בשעת חירום

09:10-10:40

היבטים משפטיים בשעת חירום

10:50-12:20

מבוא למזרח תיכון

12:30-14:00

מבוא למזרח תיכון- סיום

31.03.24 סמסטר ב'

16:00-17:30

סמינריון סייבר-התחלה

05.04.24

07:30-09:00

היבטים משפטיים בשעת חירום

17:45-19:15

סמינריון סייבר

09:10-10:40

היבטים משפטיים בשעת חירום -סיום

19:30-21:30

מראש השנה ועד פורים

10:50-12:20

ישראל בתקופת המקרא-דת, תרבות, היסטוריה-התחלה

 

12:30-14:00

ישראל בתקופת המקרא-דת, תרבות, היסטוריה

07.04.24

16:00-18:00

סמינריון סייבר

12.04.24

07:30-09:00

מראש השנה ועד פורים

18:20-19:50

שיטות מחקר-התחלה

09:10-10:40

מראש השנה ועד פורים-סיום

20:00-21:30

שיטות מחקר

10:50-12:20

ניהול קשרי עובדים1

 

12:30-14:00

ישראל בתקופת המקרא-דת, תרבות, היסטוריה

14.04.24

16:00-18:00

סמינריון סייבר

19.04.24

פסח

18:20-19:50

שיטות מחקר

20:00-21:30

שיטות מחקר

 

21.04.24

פסח

26.04.24

פסח

28.04.24

פסח

03.05.24

07:30-09:00

סייבר ומודיעין-התחלה

09:10-10:40

דעיכה ומשבר בארגונים-התחלה

10:50-12:20

ישראל בתקופת המקרא-דת, תרבות, היסטוריה

12:30-14:00

ניהול קונפליקטים ומשא ומתן-התחלה

05.05.24

16:00-18:00

סמינריון סייבר (בזום)

10.05.24

07:30-09:00

סייבר ומודיעין

18:20-19:50

ערב יום הזיכרון לשואה, הלימודים מסתיימים ב 18:00

09:10-10:40

דעיכה ומשבר בארגונים

20:00-21:30

10:50-12:20

ישראל בתקופת המקרא-דת, תרבות, היסטוריה

 

12:30-14:00

ניהול קונפליקטים ומשא ומתן

12.05.24

ערב יום הזיכרון

17.05.24

07:30-09:00

סייבר ומודיעין

09:10-10:40

דעיכה ומשבר בארגונים

10:50-12:20

ישראל בתקופת המקרא-דת, תרבות, היסטוריה

12:30-14:00

ניהול קונפליקטים ומשא ומתן

19.05.24

16:00-18:00

סמינריון סייבר

24.05.24

07:30-09:00

סייבר ומודיעין

18:20-19:50

שיטות מחקר

09:10-10:40

דעיכה ומשבר בארגונים

20:00-21:30

שיטות מחקר

10:50-12:20

ישראל בתקופת המקרא-דת, תרבות, היסטוריה

 

 

12:30-14:00

ניהול קונפליקטים ומשא ומתן

26.05.24

16:00-18:00

סמינריון סייבר

31.05.24

07:30-09:00

סייבר ומודיעין

18:20-19:50

שיטות מחקר

09:10-10:40

דעיכה ומשבר בארגונים

20:00-21:30

שיטות מחקר

10:50-12:20

ישראל בתקופת המקרא-דת, תרבות, היסטוריה

 

 

12:30-14:00

ניהול קונפליקטים ומשא ומתן

02.06.24

16:00-18:00

סמינריון סייבר

07.06.24

07:30-09:00

סייבר ומודיעין

18:20-19:50

שיטות מחקר

09:10-10:40

דעיכה ומשבר בארגונים

20:00-21:30

שיטות מחקר

10:50-12:20

ישראל בתקופת המקרא-דת, תרבות, היסטוריה

 

 

12:30-14:00

ניהול קונפליקטים ומשא ומתן

09.06.24

16:00-18:00

סמינריון סייבר

14.06.24

07:30-09:00

סייבר ומודיעין

18:20-19:50

שיטות מחקר

09:10-10:40

דעיכה ומשבר בארגונים

20:00-21:30

שיטות מחקר

10:50-12:20

ישראל בתקופת המקרא-דת, תרבות, היסטוריה

 

 

12:30-14:00

ניהול קונפליקטים ומשא ומתן

16.06.24

16:00-18:00

סמינריון סייבר

21.06.24

07:30-09:00

סייבר ומודיעין

18:20-19:50

שיטות מחקר

09:10-10:40

דעיכה ומשבר בארגונים

20:00-21:30

שיטות מחקר

10:50-12:20

ישראל בתקופת המקרא-דת, תרבות, היסטוריה

 

 

12:30-14:00

ניהול קונפליקטים ומשא ומתן

23.06.24

16:00-18:00

סמינריון סייבר

28.06.24

07:30-09:00

סייבר ומודיעין

18:20-19:50

שיטות מחקר

09:10-10:40

דעיכה ומשבר בארגונים

20:00-21:30

שיטות מחקר

10:50-12:20

ישראל בתקופת המקרא-דת, תרבות, היסטוריה

 

 

12:30-14:00

ניהול קונפליקטים ומשא ומתן

30.06.24

16:00-18:00

סמינריון סייבר

05.07.24

07:30-09:00

סייבר ומודיעין-סיום

18:20-19:50

שיטות מחקר

09:10-10:40

דעיכה ומשבר בארגונים-סיום

20:00-21:30

שיטות מחקר

10:50-12:20

ישראל בתקופת המקרא-דת, תרבות, היסטוריה

 

12:30-14:00

ניהול קונפליקטים ומשא ומתן- סיום

07.07.24

16:00-18:00

סמינריון סייבר-סיום

12.07.24

08:00-09:30

ישראל בתקופת המקרא-דת, תרבות, היסטוריה

18:20-19:50

שיטות מחקר

09:45-11:15

ישראל בתקופת המקרא-דת, תרבות, היסטוריה

20:00-21:30

שיטות מחקר-סיום

11:15-12:45

 

 

13:00-14:00

 

*לוח הזמנים כפוף לשינויים