לוח זמנים לשנה"ל תשפ"ד | תכנית מגן מחזור ד'

לוח זמנים לשנת הלימודים תשפ"ד | תוכנית מגן ד'

יום ראשון

יום שישי

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

 

20.10.23

תחילת הלימודים

יום לימודים בקמפוס

07:30-09:30

סייבר כמעצב דעת קהל ולוחמת מידע-התחלה

09:50-11:20

היבטים משפטיים בשעת חירום -התחלה

11:30-13:30

מראש השנה ועד פורים

22.10.23

16:00-17:30

רפואת חירום- התחלה

27.10.23

07:30-09:30

סייבר כמעצב דעת קהל ולוחמת מידע

17:45-19:15

היבטים אתיים בניהול מצבי לחץ, חירום ואסון-התחלה

09:50-11:20

היבטים משפטיים בשעת חירום

19:30-21:30

מבוא למזרח תיכון-התחלה

11:30-13:30

מראש השנה ועד פורים

29.10.23

16:00-17:30

רפואת חירום

03.11.23

07:30-09:30

סייבר כמעצב דעת קהל ולוחמת מידע

17:45-19:15

היבטים אתיים בניהול מצבי לחץ, חירום ואסון

09:50-11:20

היבטים משפטיים בשעת חירום

19:30-21:30

מבוא למזרח תיכון

11:30-13:30

מראש השנה ועד פורים

05.11.23

16:00-17:30

רפואת חירום

10.11.23

07:30-09:30

סייבר כמעצב דעת קהל ולוחמת מידע

17:45-19:15

היבטים אתיים בניהול מצבי לחץ, חירום ואסון

09:50-11:20

היבטים משפטיים בשעת חירום

19:30-21:30

מבוא למזרח תיכון

11:30-13:30

מראש השנה ועד פורים

12.11.23

16:00-17:30

רפואת חירום

17.11.23

07:30-09:30

סייבר כמעצב דעת קהל ולוחמת מידע

17:45-19:15

היבטים אתיים בניהול מצבי לחץ, חירום ואסון

09:50-11:20

היבטים משפטיים בשעת חירום

19:30-21:30

מבוא למזרח תיכון

11:30-13:30

מראש השנה ועד פורים

19.11.23

16:00-17:30

רפואת חירום

24.11.23

07:30-09:30

סייבר כמעצב דעת קהל ולוחמת מידע

17:45-19:15

היבטים אתיים בניהול מצבי לחץ, חירום ואסון

09:50-11:20

היבטים משפטיים בשעת חירום

19:30-21:30

מבוא למזרח תיכון

11:30-13:30

מראש השנה ועד פורים

26.11.23

16:00-17:30

רפואת חירום

01.12.23

07:30-09:30

סייבר כמעצב דעת קהל ולוחמת מידע

17:45-19:15

היבטים אתיים בניהול מצבי לחץ, חירום ואסון

09:50-11:20

היבטים משפטיים בשעת חירום

19:30-21:30

מבוא למזרח תיכון

11:30-13:30

מראש השנה ועד פורים

03.12.23

16:00-17:30

רפואת חירום

08.12.23
נר שני
של חנוכה

07:30-09:30

סייבר כמעצב דעת קהל ולוחמת מידע

17:45-19:15

היבטים אתיים בניהול מצבי לחץ, חירום ואסון

09:50-11:20

היבטים משפטיים בשעת חירום

19:30-21:30

מבוא למזרח תיכון

11:30-13:30

מראש השנה ועד פורים

10.12.23

נר רביעי של חנוכה

15.12.23

07:30-09:30

סייבר כמעצב דעת קהל ולוחמת מידע

09:50-11:20

היבטים משפטיים בשעת חירום

11:30-13:30

מראש השנה ועד פורים

17.12.23

16:00-17:30

רפואת חירום

22.12.23

צום עשרה בטבת

17:45-19:15

היבטים אתיים בניהול מצבי לחץ, חירום ואסון

19:30-21:30

מבוא למזרח תיכון

24.12.23

16:00-17:30

רפואת חירום

29.12.23

07:30-09:30

סייבר כמעצב דעת קהל ולוחמת מידע-סיום

17:45-19:15

היבטים אתיים בניהול מצבי לחץ, חירום ואסון

09:50-11:20

היבטים משפטיים בשעת חירום

19:30-21:30

מבוא למזרח תיכון

11:30-13:30

מראש השנה ועד פורים

31.12.23

16:00-17:30

רפואת חירום

05.01.24

07:30-09:30

מבוא למזרח תיכון

17:45-19:15

היבטים אתיים בניהול מצבי לחץ, חירום ואסון

09:50-11:20

היבטים משפטיים בשעת חירום

19:30-21:30

מבוא למזרח תיכון

11:30-13:30

מראש השנה ועד פורים

07.01.24

16:00-17:30

רפואת חירום

12.01.24

08:00-09:30

היבטים משפטיים בשעת חירום

17:45-19:15

היבטים אתיים בניהול מצבי לחץ, חירום ואסון

09:50-11:20

היבטים משפטיים בשעת חירום

19:30-21:30

מראש השנה ועד פורים

11:30-13:30

מבוא למזרח תיכון

14.01.24

16:00-17:30

רפואת חירום

19.01.24

08:00-09:30

היבטים משפטיים בשעת חירום

17:45-19:15

היבטים אתיים בניהול מצבי לחץ, חירום ואסון

09:50-11:20

היבטים משפטיים בשעת חירום

19:30-21:30

מראש השנה ועד פורים

11:30-13:30

מבוא למזרח תיכון

21.01.24
סוף סמסטר א

16:00-17:30

רפואת חירום-סיום

26.01.24

08:00-09:30

היבטים משפטיים בשעת חירום

17:45-19:15

היבטים אתיים בניהול מצבי לחץ, חירום ואסון-סיום

09:50-11:20

היבטים משפטיים בשעת חירום

19:30-21:30

מראש השנה ועד פורים

11:30-13:30

מבוא למזרח תיכון

28.01.24

16:00-17:30

שיטות מחקר

02.02.24

08:00-09:30

היבטים משפטיים בשעת חירום

17:45-19:15

שיטות מחקר

09:50-11:20

היבטים משפטיים בשעת חירום

19:30-21:30

מראש השנה ועד פורים

11:30-13:30

מבוא למזרח תיכון

04.02.24

16:00-17:30

שיטות מחקר

09.02.24

08:00-09:30

היבטים משפטיים בשעת חירום

17:45-19:15

שיטות מחקר

09:50-11:20

היבטים משפטיים בשעת חירום

19:30-21:30

מראש השנה ועד פורים

11:30-13:30

מבוא למזרח תיכון

11.02.24

16:00-17:30

שיטות מחקר

16.02.24

08:00-09:30

היבטים משפטיים בשעת חירום

17:45-19:15

שיטות מחקר

09:50-11:20

היבטים משפטיים בשעת חירום

19:30-21:30

מראש השנה ועד פורים

11:30-13:30

מבוא למזרח תיכון

18.02.24

16:00-17:30

שיטות מחקר

23.02.24

יום לימודים בקמפוס

08:00-09:30

היבטים משפטיים בשעת חירום

17:45-19:15

שיטות מחקר

09:50-11:20

היבטים משפטיים בשעת חירום -סיום

19:30-21:30

מראש השנה ועד פורים

11:30-13:30

מבוא למזרח תיכון

25.02.24

16:00-17:30

שיטות מחקר

01.03.24

08:00-09:30

ישראל בתקופת המקרא-דת, תרבות, היסטוריה

17:45-19:15

שיטות מחקר

09:50-11:20

ישראל בתקופת המקרא-דת, תרבות, היסטוריה

19:30-21:30

מראש השנה ועד פורים-סיום

11:30-13:30

מבוא למזרח תיכון- סיום

03.03.24

16:00-17:30

ניהול קשרי עובדים מפגש 1

 תחילת סמסטר ב' 08.03.24

07:30-09:00

סייבר ומודיעין- התחלה

17:45-19:15

שיטות מחקר

09:10-11:10

ניהול קונפליקטים ומשא ומתן - התחלה

19:30-21:00

שיטות מחקר

11:30-13:30

ישראל בתקופת המקרא-דת, תרבות, היסטוריה

10.03.24

16:00-18:00

סמינריון סייבר- התחלה

15.03.24

07:30-09:00

סייבר ומודיעין

18:20-19:50

שיטות מחקר

09:10-11:10

דעיכה ומשבר בארגונים- התחלה

20:00-21:30

שיטות מחקר

11:30-13:30

ישראל בתקופת המקרא-דת, תרבות, היסטוריה

17.03.24

16:00-18:00

סמינריון סייבר

22.03.24

פורים

18:20-19:50

שיטות מחקר

20:00-21:30

שיטות מחקר

24.03.24

פורים

29.03.24
שעון קיץ

07:30-09:00

סייבר ומודיעין

09:10-10:40

דעיכה ומשבר בארגונים

10:50-12:20

ישראל בתקופת המקרא-דת, תרבות, היסטוריה

12:30-14:00

ניהול קונפליקטים ומשא ומתן

31.03.24

16:00-17:30

סמינריון סייבר

05.04.24

07:30-09:00

סייבר ומודיעין

17:45-19:15

סמינריון סייבר

09:10-10:40

דעיכה ומשבר בארגונים

19:30-21:30

שיטות מחקר

10:50-12:20

ישראל בתקופת המקרא-דת, תרבות, היסטוריה

 

12:30-14:00

ניהול קונפליקטים ומשא ומתן

07.04.24

16:00-17:30

סמינריון סייבר

12.04.24

07:30-09:00

סייבר ומודיעין

17:45-19:15

סמינריון סייבר

09:10-10:40

דעיכה ומשבר בארגונים

19:30-21:30

שיטות מחקר

10:50-12:20

ישראל בתקופת המקרא-דת, תרבות, היסטוריה

 

12:30-14:00

ניהול קונפליקטים ומשא ומתן

14.04.24

16:00-17:30

סמינריון סייבר

19.04.24

פסח

17:45-19:15

סמינריון סייבר

19:30-21:30

שיטות מחקר

 

21.04.24

פסח

26.04.24

פסח

28.04.24

פסח

03.05.24

07:30-09:00

סייבר ומודיעין

09:10-10:40

דעיכה ומשבר בארגונים

10:50-12:20

ישראל בתקופת המקרא-דת, תרבות, היסטוריה

12:30-14:00

ניהול קונפליקטים ומשא ומתן

05.05.24

16:00-18:00

סמינריון סייבר

10.05.24

07:30-09:00

סייבר ומודיעין

18:20-19:50

 

09:10-10:40

דעיכה ומשבר בארגונים

20:00-21:30

 

10:50-12:20

ישראל בתקופת המקרא-דת, תרבות, היסטוריה

ערב יום הזיכרון לשואה, הלימודים מסתיימים ב 18:00

12:30-14:00

ניהול קונפליקטים ומשא ומתן

12.05.24

ערב יום הזיכרון

17.05.24

יום לימודים בקמפוס

07:30-09:00

סייבר ומודיעין

09:10-10:40

דעיכה ומשבר בארגונים

10:50-12:20

ישראל בתקופת המקרא-דת, תרבות, היסטוריה

12:30-14:00

ניהול קונפליקטים ומשא ומתן

19.05.24

16:00-17:30

סמינריון סייבר

24.05.24

07:30-09:00

סייבר ומודיעין

17:45-19:15

סמינריון סייבר

09:10-10:40

דעיכה ומשבר בארגונים

19:30-21:30

שיטות מחקר

10:50-12:20

ישראל בתקופת המקרא-דת, תרבות, היסטוריה

 

 

12:30-14:00

ניהול קונפליקטים ומשא ומתן

26.05.24

16:00-17:30

סמינריון סייבר

31.05.24

07:30-09:00

סייבר ומודיעין

17:45-19:15

סמינריון סייבר

09:10-10:40

דעיכה ומשבר בארגונים

19:30-21:30

שיטות מחקר

10:50-12:20

ישראל בתקופת המקרא-דת, תרבות, היסטוריה

 

 

12:30-14:00

ניהול קונפליקטים ומשא ומתן

02.06.24

16:00-17:30

סמינריון סייבר

07.06.24

07:30-09:00

סייבר ומודיעין

17:45-19:15

סמינריון סייבר

09:10-10:40

דעיכה ומשבר בארגונים

19:30-21:30

שיטות מחקר

10:50-12:20

ישראל בתקופת המקרא-דת, תרבות, היסטוריה

 

 

12:30-14:00

ניהול קונפליקטים ומשא ומתן

09.06.24

16:00-17:30

סמינריון סייבר

14.06.24

07:30-09:00

סייבר ומודיעין

17:45-19:15

סמינריון סייבר

09:10-10:40

דעיכה ומשבר בארגונים

19:30-21:30

שיטות מחקר-סיום

10:50-12:20

ישראל בתקופת המקרא-דת, תרבות, היסטוריה

 

 

12:30-14:00

ניהול קונפליקטים ומשא ומתן

16.06.24

16:00-17:30

ניהול קשרי עובדים מפגש 2

21.06.24

07:30-09:00

סייבר ומודיעין

17:45-19:15

ישראל בתקופת המקרא-דת, תרבות, היסטוריה

09:10-10:40

דעיכה ומשבר בארגונים

19:30-21:00

ישראל בתקופת המקרא-דת, תרבות, היסטוריה

10:50-12:20

ישראל בתקופת המקרא-דת, תרבות, היסטוריה

 

 

12:30-14:00

ניהול קונפליקטים ומשא ומתן

23.06.24

16:00-17:30

סמינריון סייבר

28.06.24
סוף סמסטר ב

07:30-09:00

סייבר ומודיעין-סיום

17:45-19:15

סמינריון סייבר

09:10-10:40

דעיכה ומשבר בארגונים-סיום

19:30-21:30

ישראל בתקופת המקרא-דת, תרבות, היסטוריה

10:50-12:20

ישראל בתקופת המקרא-דת, תרבות, היסטוריה ( הקורס ממשיך עוד מספר מפגשים בסמסטר קיץ)

 

 

12:30-14:00

ניהול קונפליקטים ומשא ומתן-סיום

*לוח הזמנים כפוף לשינויים