לוח זמנים קיץ תשפ"ד - משא"ן שנה א', מחזור ט"ז

לוח זמנים לסמסטר קיץ שנת תשפ"ד משא"ן ט"ז

יום שני

יום שישי

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

15.07.24

16:00-17:30

תכנון ותקצוב

19.07.24
 

סוף סמסטר

ב' באוניברסיטה

07:30-09:00

ניהול ופיתוח קריירות

17:45-19:15

שיטות מחקר

09:10-10:40

התנהגות ארגונית ב'

19:30-21:00

שיטות מחקר

10:50-12:20

סוציולוגיה דיגיטלית

 

12:30-14:00

סוציולוגיה דיגיטלית

22.07.24

16:00-18:00

תכנון ותקצוב

26.07.24

07:30-09:00

ניהול ופיתוח קריירות

18:15-19:45

שיטות מחקר

09:10-10:40

התנהגות ארגונית ב'

20:00-21:30

שיטות מחקר

10:50-12:20

סוציולוגיה דיגיטלית

 

12:30-14:00

סוציולוגיה דיגיטלית

29.07.24

16:00-18:00

רמב"ם - מפגש 1

02.08.24

07:30-09:00

ניהול ופיתוח קריירות

18:15-19:45

שיטות מחקר

09:10-10:40

התנהגות ארגונית ב'

20:00-21:30

שיטות מחקר

10:50-12:20

סוציולוגיה דיגיטלית

 

12:30-14:00

סוציולוגיה דיגיטלית

05.08.24

16:00-18:00

תכנון ותקצוב

09.08.24

07:30-09:00

ניהול ופיתוח קריירות

18:15-19:45

שיטות מחקר

09:10-10:40

התנהגות ארגונית ב'

20:00-21:30

שיטות מחקר

10:50-12:20

סוציולוגיה דיגיטלית

 

12:30-14:00

סוציולוגיה דיגיטלית

12.08.24

ערב תשעה באב

16.08.24

07:30-09:00

ניהול ופיתוח קריירות

09:10-10:40

התנהגות ארגונית ב'

10:50-12:20

סוציולוגיה דיגיטלית

12:30-14:00

סוציולוגיה דיגיטלית

19.08.24

16:00-18:00

תכנון ותקצוב

23.08.24

07:30-09:00

ניהול ופיתוח קריירות

18:15-19:45

שיטות מחקר

09:10-10:40

התנהגות ארגונית ב'

20:00-21:30

שיטות מחקר

10:50-12:20

סוציולוגיה דיגיטלית

 

12:30-14:00

סוציולוגיה דיגיטלית

26.08.24

חופשה מרוכזת

30.08.24

חופשה מרוכזת

02.09.24

16:00-18:00

תכנון ותקצוב

06.09.24

07:30-09:00

ניהול ופיתוח קריירות

18:15-19:45

שיטות מחקר

09:10-10:40

התנהגות ארגונית ב'

20:00-21:30

שיטות מחקר

10:50-12:20

סוציולוגיה דיגיטלית

 

12:30-14:00

סוציולוגיה דיגיטלית

09.09.24

16:00-17:30

תכנון ותקצוב

13.09.24

07:30-09:00

ניהול ופיתוח קריירות

17:45-19:15

שיטות מחקר

09:10-10:40

התנהגות ארגונית ב'

19:30-21:00

שיטות מחקר

10:50-12:20

סוציולוגיה דיגיטלית

 

12:30-14:00

סוציולוגיה דיגיטלית

16.09.24

16:00-18:00

תכנון ותקצוב

20.09.24

07:30-09:00

ניהול ופיתוח קריירות

18:15-19:45

שיטות מחקר

09:10-10:40

התנהגות ארגונית ב'

20:00-21:30

שיטות מחקר

10:50-12:20

סוציולוגיה דיגיטלית

 

12:30-14:00

סוציולוגיה דיגיטלית

23.09.24

16:00-18:00

תכנון ותקצוב - סיום

27.09.24

07:30-09:00

ניהול ופיתוח קריירות - סיום

18:15-19:45

שיטות מחקר

09:10-10:40

התנהגות ארגונית ב' - סיום

20:00-21:30

שיטות מחקר

10:50-12:20

סוציולוגיה דיגיטלית

 

12:30-14:00

סוציולוגיה דיגיטלית - סיום

30.09.24

16:00-18:00

רמב"ם - מפגש 2

04.10.24

ראש השנה

18:15-19:45

שיטות מחקר

20:00-21:30

שיטות מחקר - סיום

 

07.10.24

16:00-17:30

 

11.10.24

ערב יום כיפור

17:45-19:15

 

19:30-21:00

 

 

14.10.24

16:00-17:30

 

18.10.24

סוכות

17:45-19:15

 

19:30-21:00

 

 

21.10.24

סוכות

25.10.24

אסרו חג