לוח זמנים לשנת תשפ"ד - משא"ן שנה ב', מחזור ט"ו

לוח זמנים לשנת הלימודים תשפ"ד - משא"ן ט"ו

יום שני

יום שישי

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

01.01.24

16:00-18:00

סמינריון 1

05.01.24

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

מחשבה מדינית

09:50-11:20

מבוא ליחב"ל - הרצאה

20:00-21:30

מבוא ליחב"ל - תרגיל

11:30-13:30

סמינריון 2

08.01.24

16:00-18:00

סמינריון 1

12.01.24

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

מחשבה מדינית

09:50-11:20

מבוא ליחב"ל - הרצאה

20:00-21:30

סמינר משאבי אנוש

11:30-13:30

סמינריון 2

15.01.24

16:00-18:00

סמינריון 1

19.01.24

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

מחשבה מדינית

09:50-11:20

מבוא ליחב"ל - הרצאה

20:00-21:30

מבוא ליחב"ל - תרגיל

11:30-13:30

סמינריון 2

22.01.24

16:00-18:00

סמינריון 1

26.01.24


שבוע "חזרה לשגרה"

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

מחשבה מדינית

09:50-11:20

מבוא ליחב"ל - הרצאה

20:00-21:30

סמינר משאבי אנוש

11:30-13:30

סמינריון 2

29.01.24

 

שבוע "חזרה לשגרה"

16:00-18:00

סמינריון 1

02.02.24

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

מחשבה מדינית

09:50-11:20

ניהול קשרי עובדים - מפגש 1

20:00-20:45

מבוא ליחב"ל - תרגיל

11:30-13:30

סמינריון 2

20:50-21:35

סמינר משאבי אנוש

 

05.02.24

16:00-18:00

סמינריון 1

09.02.24

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

מחשבה מדינית

09:50-11:20

מבוא ליחב"ל - הרצאה

20:00-21:30

 

11:30-13:30

סמינריון 2

12.02.24

16:00-18:00

סמינריון 1

16.02.24

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

מחשבה מדינית

09:50-11:20

מבוא ליחב"ל - הרצאה

20:00-21:30

מבוא ליחב"ל - תרגיל

11:30-13:30

סמינריון 2

19.02.24

16:00-18:00

סמינריון 1

23.02.24

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

מחשבה מדינית

09:50-11:20

מבוא ליחב"ל - הרצאה

20:00-21:30

סמינר משאבי אנוש

11:30-13:30

סמינריון 2

26.02.24

16:00-18:00

סמינריון 1

01.03.24

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

מחשבה מדינית

09:50-11:20

מבוא ליחב"ל - הרצאה

20:00-21:30

מבוא ליחב"ל - תרגיל

11:30-13:30

סמינריון 2

04.03.24

16:00-18:00

סמינריון 1

08.03.24

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

מחשבה מדינית

09:50-11:20

מבוא ליחב"ל - הרצאה

20:00-21:30

סמינר משאבי אנוש

11:30-13:30

סמינריון 2

11.03.24

16:00-18:00

סמינריון 1

15.03.24


סוף סמסטר
א'

 

 

18:15-19:45

מחשבה מדינית

09:00-11:00

פסיכולוגיה חברתית

20:00-21:30

מבוא ליחב"ל - תרגיל

11:30-13:30

סמינריון 2

18.03.24

16:00-18:00

סמינריון 1 - סיום

22.03.24

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

מחשבה מדינית

09:50-11:20

מבוא ליחב"ל - הרצאה

20:00-21:30

סמינר משאבי אנוש

11:30-13:30

סמינריון 2 - סיום

25.03.24

שושן פורים

29.03.24
 

שעון קיץ

07:30-09:00

פסיכולוגיה חברתית

09:10-10:40

מבוא ליחב"ל - הרצאה

10:50-12:20

הלכה, משפט ורפואה

12:30-14:00

הלכה, משפט ורפואה

01.04.24

16:00-18:00

ניהול שינויים בארגונים

05.04.24

07:30-09:00

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

מחשבה מדינית

09:10-10:40

הלכה, משפט ורפואה

20:00-21:30

מבוא ליחב"ל - תרגיל

10:50-12:20

הלכה, משפט ורפואה

 

12:30-14:00

מבוא ליחב"ל - הרצאה

08.04.24

16:00-18:00

ניהול שינויים בארגונים

12.04.24

07:30-09:00

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

מחשבה מדינית

09:10-10:40

מבוא ליחב"ל - הרצאה

20:00-21:30

סמינר משאבי אנוש

10:50-12:20

הלכה, משפט ורפואה

 

12:30-14:00

הלכה, משפט ורפואה

15.04.24

16:00-18:00

ניהול שינויים בארגונים

19.04.24

פסח

18:15-19:45

מחשבה מדינית

20:00-21:30

מבוא ליחב"ל - תרגיל

 

22.04.24

ערב פסח

26.04.24

פסח

29.04.24

פסח

03.05.24

07:30-09:00

פסיכולוגיה חברתית - סיום

09:10-10:40

מבוא ליחב"ל - הרצאה

10:50-12:20

הלכה, משפט ורפואה

12:30-14:00

הלכה, משפט ורפואה

06.05.24


תחילת סמסטר ב'


יום השואה

16:00-18:00

ניהול שינויים בארגונים

10.05.24

07:30-09:00

ניהול קונפליקטים

18:15-19:45

מחשבה מדינית

09:10-10:40

מבוא ליחב"ל - הרצאה

20:00-21:30

סמינר משאבי אנוש

10:50-12:20

הלכה, משפט ורפואה

 

12:30-14:00

הלכה, משפט ורפואה

13.05.24

יום הזיכרון

17.05.24

07:30-09:00

ניהול קונפליקטים

09:10-10:40

מבוא ליחב"ל - הרצאה

10:50-12:20

הלכה, משפט ורפואה

12:30-14:00

הלכה, משפט ורפואה

20.05.24

16:00-18:00

ניהול שינויים בארגונים

24.05.24

07:30-09:00

ניהול קונפליקטים

18:15-19:45

מחשבה מדינית

09:10-10:40

מבוא ליחב"ל - הרצאה

20:00-21:30

מבוא ליחב"ל - תרגיל

10:50-12:20

הלכה, משפט ורפואה

 

12:30-14:00

הלכה, משפט ורפואה

27.05.24

16:00-18:00

ניהול שינויים בארגונים

31.05.24

07:30-09:00

ניהול קונפליקטים

18:15-19:45

מחשבה מדינית

09:10-10:40

מבוא ליחב"ל - הרצאה

20:00-21:30

סמינר משאבי אנוש

10:50-12:20

הלכה, משפט ורפואה

 

12:30-14:00

הלכה, משפט ורפואה

03.06.24

16:00-18:00

ניהול שינויים בארגונים

07.06.24

07:30-09:00

ניהול קונפליקטים

18:15-19:45

מחשבה מדינית

09:10-10:40

מבוא ליחב"ל - הרצאה - סיום

20:00-21:30

מבוא ליחב"ל - תרגיל - סיום

10:50-12:20

הלכה, משפט ורפואה

 

12:30-14:00

הלכה, משפט ורפואה

10.06.24

16:00-18:00

ניהול שינויים בארגונים

14.06.24

07:30-09:00

ניהול קונפליקטים

18:15-19:45

מחשבה מדינית - סיום

09:10-10:40

ניהול קונפליקטים

20:00-21:30

סמינר משאבי אנוש

10:50-12:20

הלכה, משפט ורפואה

 

12:30-14:00

הלכה, משפט ורפואה - סיום

17.06.24

16:00-18:00

ניהול שינויים בארגונים

21.06.24

07:30-09:00

ניהול קונפליקטים

18:15-19:45

ניהול שינויים בארגונים

09:10-10:40

ניהול קונפליקטים

20:00-21:30

סמינר משאבי אנוש

10:50-12:20

סמינר משאבי אנוש

 

12:30-14:00

 

24.06.24

16:00-18:00

 

28.06.24

07:30-09:00

ניהול קונפליקטים - סיום

18:15-19:45

 

09:10-11:10

 ניהול שינויים בארגונים

20:00-21:30

סמינר משאבי אנוש

11:20-12:50

 ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

01.07.24

16:00-18:00

ניהול שינויים בארגונים

05.07.24

07:30-09:00

 

18:15-19:45

ניהול שינויים בארגונים

09:10-10:40

 

20:00-21:30

סמינר משאבי אנוש

10:50-12:20

 

 

12:30-14:00

 

08.07.24

16:00-18:00

ניהול שינויים בארגונים

12.07.24

07:30-09:00

 

18:15-19:45

ניהול שינויים בארגונים - סיום

09:10-10:40

 

20:00-21:30

סמינר משאבי אנוש

10:50-12:20

 

 

12:30-14:00