תשפ"ד - קיץ שנה ב'

נלווה משאן ט"ו - קיץ

סוג קורס

חטיבה

שם הקורס

מרצה

מס קורס

נק"ז

חובה

משאבי אנוש

דיני ויחסי עבודה

עו"ד אייל ברגר

93-405-40

2

 

 

בחירה

משאבי אנוש

קבלת החלטות

ד"ר דניאלה שנקר

93-056-40

1

מדעי המדינה

משא ומתן ככלי לפתרון בעיות

ד"ר קובי דביר

93-121-40

1

 

משלימה

הנעת עובדים

ד"ר מתי רחמים

93-204-40

1

מניהול למנהיגות

ד"ר הילה כהן ניסן

93-231-40

1

יהדות

תנך

מפגש עם דמויות מן הסיפור המקראי

ד"ר איילת סיידלר

01-802-56

2

תלמוד

מועדי ישראל

ד"ר בעז שפיגל

02-0473-56

2