לוח זמנים לשנת תשפ"ד - ניצבים שנה ב', מחזור כ"א

לוח זמנים לשנת הלימודים תשפ"ד - ניצבים כ"א

יום רביעי

יום שישי

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

03.01.24

16:00-18:00

סמינריון 1

05.01.24

07:30-09:30

דיני עונשין

18:15-19:45

מבוא לאסטרטגיה

09:50-11:20

פסיכולוגיה פורנזית

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - תרגיל

11:30-13:30

סמינריון 2

10.01.24

16:00-18:00

סמינריון 1

12.01.24

07:30-09:30

דיני עונשין

18:15-19:45

פסיכופתולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

פסיכולוגיה פורנזית

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - הרצאה

11:30-13:30

סמינריון 2

17.01.24

16:00-18:00

סמינריון 1

19.01.24

07:30-09:30

דיני עונשין

18:15-19:45

מבוא לאסטרטגיה

09:50-11:20

פסיכולוגיה פורנזית

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - תרגיל

11:30-13:30

סמינריון 2

24.01.24


שבוע "חזרה לשגרה"

16:00-18:00

סמינריון 1

26.01.24


שבוע "חזרה לשגרה"

07:30-09:30

דיני עונשין

18:15-19:45

פסיכופתולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

פסיכולוגיה פורנזית

20:00-20:45

פסיכופתולוגיה - תרגיל

11:30-13:30

סמינריון 2

20:50-21:35

מבוא לאסטרטגיה

 

31.01.24

16:00-18:00

סמינריון 1

02.02.24

07:30-09:30

דיני עונשין

18:15-19:45

מבוא לאסטרטגיה

09:50-11:20

פסיכולוגיה פורנזית

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - תרגיל

11:30-13:30

סמינריון 2

07.02.24

16:00-18:00

סמינריון 1

09.02.24

07:30-09:30

דיני עונשין

18:15-19:45

פסיכופתולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

פסיכולוגיה פורנזית

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - הרצאה

11:30-13:30

סמינריון 2

14.02.24

16:00-18:00

סמינריון 1

16.02.24

07:30-09:30

דיני עונשין

18:15-19:45

מבוא לאסטרטגיה

09:50-11:20

פסיכולוגיה פורנזית

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - תרגיל

11:30-13:30

סמינריון 2

21.02.24

16:00-18:00

סמינריון 1

23.02.24

07:30-09:30

דיני עונשין - סיום

18:15-19:45

פסיכופתולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

פסיכולוגיה פורנזית

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - הרצאה

11:30-13:30

סמינריון 2

28.02.24

16:00-18:00

סמינריון 1

01.03.24

08:00-09:30

מפגש עם דמויות - מפגש 1

18:15-19:45

מבוא לאסטרטגיה

09:50-11:20

פסיכולוגיה פורנזית

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - תרגיל

11:30-13:30

סמינריון 2

06.03.24

16:00-18:00

סמינריון 1

08.03.24

07:30-09:30

הסייגים לאחריות פלילית

18:15-19:45

פסיכופתולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

פסיכולוגיה פורנזית

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - הרצאה

11:30-13:30

סמינריון 2

13.03.24

16:00-18:00

סמינריון 1

15.03.24


סוף סמסטר
א'

07:30-09:30

הסייגים לאחריות פלילית

18:15-19:45

מבוא לאסטרטגיה

09:50-11:20

פסיכולוגיה פורנזית

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - תרגיל

11:30-13:30

סמינריון 2

20.03.24

16:00-18:00

סמינריון 1 - סיום

22.03.24

07:30-09:30

הסייגים לאחריות פלילית

18:15-19:45

פסיכופתולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

פסיכולוגיה פורנזית

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - הרצאה

11:30-13:30

סמינריון 2 - סיום

27.03.24

16:00-18:00

מבוא לאסטרטגיה

29.03.24


שעון קיץ

07:30-09:00

הסייגים לאחריות פלילית

18:15-19:45

יחסי ציבור וניהול משברים

09:10-10:40

הסייגים לאחריות פלילית

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - תרגיל

10:50-12:20

פסיכולוגיה פורנזית

 

12:30-14:00

פסיכולוגיה פורנזית

03.04.24

16:00-18:00

מבוא לאסטרטגיה

05.04.24

07:30-09:00

הסייגים לאחריות פלילית

18:15-19:45

פסיכולוגיה פורנזית

09:10-10:40

הסייגים לאחריות פלילית

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - הרצאה

10:50-12:20

יחסי ציבור וניהול משברים

 

12:30-14:00

פסיכופתולוגיה - הרצאה

10.04.24

16:00-18:00

מבוא לאסטרטגיה

12.04.24

07:30-09:00

הסייגים לאחריות פלילית

18:15-19:45

פסיכולוגיה פורנזית

09:10-10:40

הסייגים לאחריות פלילית - סיום

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - תרגיל

10:50-12:20

פסיכולוגיה פורנזית

 

12:30-14:00

פסיכולוגיה פורנזית

17.04.24

16:00-18:00

מבוא לאסטרטגיה

19.04.24

פסח

18:15-19:45

פסיכופתולוגיה - הרצאה

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - הרצאה

24.04.24

פסח

26.04.24

פסח

01.05.24

16:00-18:00

מבוא לאסטרטגיה

03.05.24

07:30-09:00

עבריינות נוער

18:15-19:45

יחסי ציבור וניהול משברים

09:10-10:40

מפגש עם דמויות - מפגש 2

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - תרגיל

10:50-12:20

פסיכולוגיה פורנזית

 

12:30-14:00

פסיכולוגיה פורנזית - סיום

08.05.24


תחילת
סמסטר ב'

16:00-18:00

מבוא לאסטרטגיה

10.05.24

07:30-09:00

עבריינות נוער

18:15-19:45

פסיכופתולוגיה - הרצאה

09:10-10:40

הפרעות אכילה

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - הרצאה

10:50-12:20

נישואים אזרחיים

 

12:30-14:00

נישואים אזרחיים

15.05.24

16:00-18:00

מבוא לאסטרטגיה

17.05.24

07:30-09:00

עבריינות נוער

18:15-19:45

יחסי ציבור וניהול משברים

09:10-10:40

הפרעות אכילה

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - תרגיל - סיום

10:50-12:20

נישואים אזרחיים

 

12:30-14:00

נישואים אזרחיים

22.05.24

16:00-18:00

מבוא לאסטרטגיה

24.05.24

07:30-09:00

עבריינות נוער

18:15-19:45

פסיכופתולוגיה - הרצאה

09:10-10:40

הפרעות אכילה

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - הרצאה - סיום

10:50-12:20

נישואים אזרחיים

 

12:30-14:00

נישואים אזרחיים

29.05.24

16:00-18:00

מבוא לאסטרטגיה

31.05.24

07:30-09:00

עבריינות נוער

18:15-19:45

יחסי ציבור וניהול משברים

09:10-10:40

הפרעות אכילה

20:00-21:30

יחסי ציבור וניהול משברים

10:50-12:20

נישואים אזרחיים

 

12:30-14:00

נישואים אזרחיים

05.06.24

16:00-18:00

מבוא לאסטרטגיה

07.06.24

07:30-09:00

עבריינות נוער

18:15-19:45

יחסי ציבור וניהול משברים

09:10-10:40

הפרעות אכילה

20:00-21:30

יחסי ציבור וניהול משברים

10:50-12:20

נישואים אזרחיים

 

12:30-14:00

נישואים אזרחיים

12.06.24

שבועות

14.06.24

07:30-09:00

עבריינות נוער

09:10-10:40

הפרעות אכילה

10:50-12:20

נישואים אזרחיים

12:30-14:00

נישואים אזרחיים

19.06.24

16:00-18:00

מבוא לאסטרטגיה - סיום

21.06.24

07:30-09:00

עבריינות נוער

18:15-19:45

יחסי ציבור וניהול משברים

09:10-10:40

הפרעות אכילה

20:00-21:30

יחסי ציבור וניהול משברים - סיום

10:50-12:20

נישואים אזרחיים

 

12:30-14:00

נישואים אזרחיים

26.06.24

16:00-18:00

 

28.06.24

07:30-09:00

עבריינות נוער

18:15-19:45

 

09:10-10:40

הפרעות אכילה

20:00-21:30

 

10:50-12:20

נישואים אזרחיים

 

12:30-14:00

נישואים אזרחיים

03.07.24

16:00-17:30

 

05.07.24

07:30-09:00

עבריינות נוער - סיום

17:45-19:15

 

09:10-10:40

הפרעות אכילה

19:30-21:00

 

10:50-12:20

נישואים אזרחיים

 

12:30-14:00

נישואים אזרחיים

10.07.24

16:00-17:30

 

12.07.24

07:30-09:00

 

17:45-19:15

 

09:10-10:40

הפרעות אכילה - סיום

19:30-21:00

 

10:50-12:20

נישואים אזרחיים

 

12:30-14:00

נישואים אזרחיים - סיום