תשפ"ד - שנה ב'

פירוט קורסים לשנת תשפ"ד - ניצבים כ"א – שנה ב'

סוג הקורס

חטיבה

קורס

מרצה

מס

סמסטר

נקז

 

 

סמינריון 1

 

 

רב-תחומי

ניהול משברים תקשורתיים

ד"ר מיכל סלצקי

93-099-30

 

 

שנתי

 

 

2

איראן ותורכיה במזרח תיכון משתנה

ד"ר מנחם מרחבי

93-139-30

התמודדות עם אירועי חיים טראומתיים

ד"ר יעל סקה

93-305-30

עונש המאסר וחלופות למאסר

פרופ' תומר עינת

93-332-30

 

 

סמינריון 2

 

 

קרימינולוגיה

היבטים ביוסוציופסיכולגיים של התמכרויות

ד"ר רויטל נאור

93-331-30

 

 

שנתי

 

 

2

עבירות מין: היבטים קרימינולוגיים וויקטימולוגים

ד"ר יעל סקה

93-339-30

תיאוריה ומחקר במדיניות הענישה

פרופ' תומר עינת

93-335-30

פסיכולוגיה של הטרור

ד"ר תהל אוזן בן צבי

93-340-30

 

 

 

חובה

 

 

 

 

קרימינולוגיה

פסיכופתולוגיה

ד"ר תהל אוזן בן צבי

93-302-30

שנתי

2

פסיכופתולוגיה - קבוצה 1 תרגיל

גב' מורן דוידיאן

93-302-31

 

שנתי

 

1

פסיכופתולוגיה - קבוצה 2 תרגיל

ד"ר טל יעקובוביץ

93-302-32

 

דיני עונשין

השופט הרן פיינשטיין

 

93-309-30

 

א'

 

1

ע.הוראה - מורן דוידיאן

 

הסייגים לאחריות פלילית

השופט הרן פיינשטיין

 

93-310-30

 

א'

 

1

ע.הוראה - מורן דוידיאן

משלימה

מבוא לאסטרטגיה

ד"ר איתמר ריקובר

93-060-30

שנתי

2

 

 

בחירה

 

קרימינולוגיה

פסיכולוגיה פורנזית

ד"ר יערה טורן

93-334-30

שנתי

2

הפרעות אכילה

ד"ר רויטל נאור

93-323-30

ב'

1

עבריינות נוער

ד"ר תהל אוזן בן צבי

93-329-30

ב'

1

תקשורת

יחסי ציבור וניהול משברים בחברות וארגונים

ד"ר יחיאל שאבי

93-258-30

ב'

1

יהדות

תנ"ך

מפגש עם דמויות מן הסיפור המקראי

ד"ר איילת סיידלר

01-802-58

א'

2

תלמוד

נישואים אזרחיים

ד"ר רבין שושטרי

02-038-58

ב'

2