תשפ"ד - קיץ שנה ב'

פירוט קורסים ניצבים כ"א - קיץ תשפ"ד - שנה ב'

סוג קורס

חטיבה

שם הקורס

מרצה

מס קורס

נק"ז

חובה

ביטחון

קבלת החלטות

ד"ר דניאלה שנקר

93-056-30

1

בחירה

קרימינולוגיה

בין קורבנות לצמיחה פוסט-טראומטית

ד"ר יעל סקה

93-338-30

1

ביטחון

פונדמנטליזם במזרח התיכון

ד"ר מנחם מרחבי

93-030-30

1

פסיכולוגיה ותקשורת

סוגיות בהתנהגות האדם

ד"ר תהל אוזן בן-צבי

93-075-30

2

יהדות

תלמוד

מועדי ישראל

ד"ר בעז שפיגל

02-0473-58

2

מחשבת ישראל

חינוך נערות וחברה בתקופת המשנה והתלמוד

ד"ר דן יפה

04-014-58

2