לוח זמנים לשנת תשפ"ד - ניצבים שנה א', מחזור כ"ח

לוח זמנים לשנת הלימודים תשפ"ד - מורשה כ"ח

יום שלישי

יום שישי

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

02.01.24

16:00-18:00

סמינריון 1

05.01.24

07:30-09:30

סמינריון 2

18:15-19:45

פסיכולוגיה חברתית

09:50-11:20

סייבר המימד החמישי

20:00-21:30

ניהול משא ומתן

11:30-13:30

מבוא ליחב"ל - הרצאה

09.01.24

16:00-18:00

סמינריון 1

12.01.24

07:30-09:30

סמינריון 2

18:15-19:45

פסיכולוגיה חברתית

09:50-11:20

מבוא ליחב"ל - תרגיל

20:00-21:30

ניהול משא ומתן

11:30-13:30

מבוא ליחב"ל - הרצאה

16.01.24

16:00-18:00

סמינריון 1

19.01.24

07:30-09:30

סמינריון 2

18:15-19:45

פסיכולוגיה חברתית

09:50-11:20

סייבר המימד החמישי

20:00-21:30

ניהול משא ומתן

11:30-13:30

מבוא ליחב"ל - הרצאה

23.01.24

16:00-18:00

סמינריון 1

26.01.24

שבוע "חזרה לשגרה"

07:30-09:30

סמינריון 2

18:15-19:45

פסיכולוגיה חברתית

09:50-10:35

מבוא ליחב"ל - תרגיל

20:00-21:30

ניהול משא ומתן

10:40-11:20

סייבר המימד החמישי

 

11:30-13:30

מבוא ליחב"ל - הרצאה

30.01.24


שבוע "חזרה לשגרה"

16:00-18:00

סמינריון 1

02.02.24

07:30-09:30

סמינריון 2

18:15-19:45

פסיכולוגיה חברתית

09:50-11:20

סייבר המימד החמישי

20:00-21:30

ניהול משא ומתן

11:30-13:30

מבוא ליחב"ל - הרצאה

06.02.24

16:00-18:00

סמינריון 1

09.02.24

07:30-09:30

סמינריון 2

18:15-19:45

פסיכולוגיה חברתית

09:50-11:20

מבוא ליחב"ל - תרגיל

20:00-21:30

ניהול משא ומתן

11:30-13:30

מבוא ליחב"ל - הרצאה

13.02.24

16:00-18:00

סמינריון 1

16.02.24

07:30-09:30

סמינריון 2

18:15-19:45

פסיכולוגיה חברתית

09:50-11:20

סייבר המימד החמישי

20:00-21:30

ניהול משא ומתן

11:30-13:30

מבוא ליחב"ל - הרצאה

20.02.24

16:00-18:00

סמינריון 1

23.02.24

07:30-09:30

סמינריון 2

18:15-19:45

פסיכולוגיה חברתית

09:50-11:20

מבוא ליחב"ל - תרגיל

20:00-21:30

ניהול משא ומתן

11:30-13:30

מבוא ליחב"ל - הרצאה

27.02.24

בחירות

01.03.24

07:30-09:30

סמינריון 2

09:50-11:20

סייבר המימד החמישי

11:30-13:30

מבוא ליחב"ל - הרצאה

05.03.24

16:00-18:00

סמינריון 1

08.03.24

07:30-09:30

סמינריון 2

18:15-19:45

פסיכולוגיה חברתית

09:50-11:20

מבוא ליחב"ל - תרגיל

20:00-21:30

ניהול משא ומתן

11:30-13:30

מבוא ליחב"ל - הרצאה

12.03.24

16:00-18:00

סמינריון 1

15.03.24


סוף סמסטר
א'

07:30-09:30

סמינריון 2

18:15-19:45

פסיכולוגיה חברתית

09:50-11:20

סייבר המימד החמישי

20:00-21:30

ניהול משא ומתן

11:30-13:30

מבוא ליחב"ל - הרצאה

19.03.24

16:00-18:00

סמינריון 1

22.03.24

07:30-09:30

סמינריון 2 - סיום

18:15-19:45

פסיכולוגיה חברתית

09:50-11:20

מבוא ליחב"ל - תרגיל

20:00-21:30

ניהול משא ומתן

11:30-13:30

מבוא ליחב"ל - הרצאה

26.03.24

16:00-18:00

סמינריון 1 - סיום

29.03.24


שעון קיץ

07:30-09:00

הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית - מפגש 1

18:15-19:45

פסיכולוגיה חברתית

09:10-10:40

סייבר המימד החמישי

20:00-21:30

ניהול משא ומתן

10:50-12:20

מבוא ליחב"ל - הרצאה

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

02.04.24

16:00-18:00

רטוריקה, תעמולה והופעה בפני קהל

05.04.24

07:30-09:00

מבוא ליחב"ל - תרגיל

18:15-19:45

פסיכולוגיה חברתית

09:10-10:40

סייבר המימד החמישי

20:00-21:30

ניהול משא ומתן

10:50-12:20

מבוא ליחב"ל - הרצאה

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

09.04.24

16:00-18:00

רטוריקה, תעמולה והופעה בפני קהל

12.04.24

07:30-09:00

מבוא ליחב"ל - תרגיל

18:15-19:45

פסיכולוגיה חברתית

09:10-10:40

מפגש עם דמוית - מפגש 1

20:00-21:30

ניהול משא ומתן

10:50-12:20

מבוא ליחב"ל - הרצאה

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

16.04.24

16:00-18:00

רטוריקה, תעמולה והופעה בפני קהל

19.04.24

פסח

18:15-19:45

פסיכולוגיה חברתית

20:00-21:30

ניהול משא ומתן

 

23.04.24

פסח

26.04.24

פסח

30.04.24

16:00-18:00

רטוריקה, תעמולה והופעה בפני קהל

03.05.24

07:30-09:00

מבוא ליחב"ל - תרגיל

18:15-19:45

פסיכולוגיה חברתית

09:10-10:40

סייבר המימד החמישי

20:00-21:30

ניהול משא ומתן

10:50-12:20

הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית - מפגש 2

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

07.05.24


תחילת
סמסטר ב'

16:00-18:00

רטוריקה, תעמולה והופעה בפני קהל

10.05.24

07:30-09:00

מבוא ליחב"ל - תרגיל - סיום

18:15-19:45

פסיכולוגיה חברתית

09:10-10:40

סייבר המימד החמישי - סיום

20:00-21:30

ניהול משא ומתן

10:50-12:20

מבוא ליחב"ל - הרצאה - סיום

 

12:30-14:00

יזמות וחדשנות

14.05.24

יום העצמאות

17.05.24

07:30-09:00

קבלת החלטות

09:10-10:40

מועדי ישראל

10:50-12:20

מועדי ישראל

12:30-14:00

יזמות וחדשנות

21.05.24

16:00-18:00

רטוריקה, תעמולה והופעה בפני קהל

24.05.24

07:30-09:00

קבלת החלטות

18:15-19:45

פסיכולוגיה חברתית

09:10-10:40

מועדי ישראל

20:00-21:30

ניהול משא ומתן

10:50-12:20

מועדי ישראל

 

12:30-14:00

יזמות וחדשנות

28.05.24

16:00-18:00

רטוריקה, תעמולה והופעה בפני קהל

31.05.24

07:30-09:00

קבלת החלטות

18:15-19:45

פסיכולוגיה חברתית

09:10-10:40

מועדי ישראל

20:00-21:30

ניהול משא ומתן

10:50-12:20

מועדי ישראל

 

12:30-14:00

יזמות וחדשנות

04.06.24

יום ירושלים

הלימודים יתקיימו בזום

16:00-18:00

רטוריקה, תעמולה והופעה בפני קהל

07.06.24

07:30-09:00

קבלת החלטות

18:15-19:45

 

09:10-10:40

מועדי ישראל

20:00-21:30

 

10:50-12:20

מועדי ישראל

 

12:30-14:00

יזמות וחדשנות

11.06.24

ערב שבועות

14.06.24

07:30-09:00

קבלת החלטות

09:10-10:40

מועדי ישראל

10:50-12:20

מועדי ישראל

12:30-14:00

פסיכולוגיה חברתית - סיום

18.06.24

16:00-18:00

רטוריקה, תעמולה והופעה בפני קהל

21.06.24

07:30-09:00

קבלת החלטות

18:15-19:45

רטוריקה, תעמולה והופעה בפני קהל

09:10-10:40

מועדי ישראל

20:00-21:30

ניהול משא ומתן - סיום

10:50-12:20

מועדי ישראל

 

12:30-14:00

יזמות וחדשנות

25.06.24

16:00-18:00

רטוריקה, תעמולה והופעה בפני קהל

28.06.24

07:30-09:00

קבלת החלטות

18:15-19:45

רטוריקה, תעמולה והופעה בפני קהל

09:10-10:40

מועדי ישראל

20:00-21:30

קבלת החלטות

10:50-12:20

מועדי ישראל

 

12:30-14:00

יזמות וחדשנות

02.07.24

16:00-18:00

רטוריקה, תעמולה והופעה בפני קהל

05.07.24

07:30-09:00

קבלת החלטות

18:15-19:45

רטוריקה, תעמולה והופעה בפני קהל

09:10-10:40

מועדי ישראל

20:00-21:30

 מפגש עם דמוית - מפגש 2

10:50-12:20

מועדי ישראל - סיום

 

12:30-14:00

יזמות וחדשנות

09.07.24

16:00-18:00

רטוריקה, תעמולה והופעה בפני קהל

12.07.24

07:30-09:00

קבלת החלטות - סיום

18:15-19:45

רטוריקה, תעמולה והופעה בפני קהל - סיום

09:10-10:40

 

20:15-21:30

 יזמות וחדשנות

10:30-12:00

יזמות וחדשנות - סיום

 

12:30-14:00