תשפ"ד - קיץ שנה ב'

פירוט קורסים מורשה כ"ח  - קיץ תשפ"ד - שנה ב'

סוג קורס

חטיבה

שם הקורס

מרצה

מס קורס

נק"ז

חובה

ניהול

אתיקה בניהול

עו"ד אייל ברגר

93-222-20

2

בחירה

ביטחון ומזרח תיכון

ביטחון אנרגיה וביטחון לאומי

ד"ר עילי רטיג

93-659-20

2

איסלאם, יהדות ויהודים

ד"ר יחיאל שבי

93-651-20

1

המערכה המודיעינית הא-סימטרית

ד"ר נתנאל פלמר

93-653-20

1

יהדות

מחשבת ישראל

קיצוניות דתית וקידוש ה' בתקופת המשנה והתלמוד

ד"ר דן יפה

04-526-57

2