תשפ"ד - שנה ב'

פירוט קורסים לשנת תשפ"ד - נלווה מורשה כ"ח – שנה ב'

סוג הקורס

חטיבה

קורס

מרצה

מס

סמסטר

נקז

סמינריון 1

ניהול

תהליכים פוליטיים וארגוניים של ניהול מו"מ

ד"ר דניאלה שנקר

93-057-20

שנתי

2

משברים בארגונים ציבוריים כמתכון להצלחה או כישלון

ד"ר יחיאל שבי

93-140-20

למידה ומומחיות בארגון

ד"ר אייזק יצחק ויסברג

93-243-20

סמינריון 2

רב תחומי

המעצמות הגדולות והסכסוך הישראלי-ערבי

פרופ' רמי גינת

93-064-20

א'

2

פסיכולוגיה וסוציולוגיה של הזיכרון הקולקטיבי בישראל

ד"ר רוני קמפינסקי

93-242-20

שנתי

המזרח התיכון בין מלחמת ששת הימים להסכם השלום עם מצרים

פרופ' משה גת

93-130-20

בחירות והצבעה בישראל

פרופ' אשר כהן

93-136-20

חובה

ניהול

קבלת החלטות

ד"ר דניאלה שנקר

93-056-20

ב'

1

מדעי המדינה

מבוא ליחסים בין לאומיים

ד"ר קובי דביר

93-052-20

שנתי

2

מבוא ליחב"ל - קבוצה 1 תרגיל

ד"ר ניר לויטן

93-052-21

שנתי

1

מבוא ליחב"ל - קבוצה 2 תרגיל

כרמית פוקס

93-052-22

בחירה

ניהול

יזמות וחדשנות

ד"ר רון ברגר

93-650-20

ב'

1

ניהול משא ומתן

ד"ר יחיאל שבי

93-457-20

שנתי

2

ביטחון ומזה"ת

סייבר - הממד החמישי

ד"ר חמי פקר

93-652-20

א'

1

משלימה

רטוריקה, תעמולה והופעה בפני קהל

ד"ר צוריאל ראשי

93-059-20

ב'

2

פסיכולוגיה חברתית

ד"ר טל יעקובוביץ

93-252-20

שנתי

2

יהדות

תנ"ך

מועדי ישראל

ד"ר בעז שפיגל

02-2473-57

ב'

2

תלמוד

מפגש עם דמויות מקראיות

ד"ר איילת סיידלר

01-802-57

ב'

2

פילוסופיה

הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית

ד"ר מאיר סיידלר

03-099-57

א

2