לוח זמנים לשנת תשפ"ד - צופן שנה א'

לוח זמנים לשנת הלימודים תשפ"ד - צופן מחזור א'

יום שלישי

יום שישי

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

02.01.24

16:00-18:00

עקרונות ההצפנה

05.01.24

07:30-09:30

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

18:15-19:45

מבוא לסייבר

09:50-11:50

יסודות הניהול

20:00-21:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

12:00-13:30

הדרכה בבליוגרפית

09.01.24

16:00-18:00

סטטיסטיקה א' - מפגש 1

12.01.24

07:30-09:30

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

18:15-19:45

מבוא לסייבר

09:50-11:50

יסודות הניהול

20:00-21:30

מבוא לסייבר

12:00-13:30

סייבר כמעצב דעת קהל

16.01.24

16:00-18:00

עקרונות ההצפנה

19.01.24

07:30-09:30

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

18:15-19:45

מבוא לסייבר

09:50-11:50

יסודות הניהול

20:00-21:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

12:00-13:30

הדרכה בבליוגרפית

23.01.24

16:00-18:00

סטטיסטיקה א' - מפגש 2

26.01.24


שבוע "חזרה לשגרה"

07:30-09:30

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

18:15-19:45

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

09:50-11:50

יסודות הניהול

20:00-21:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

12:00-12:45

סייבר כמעצב דעת קהל

 

12:50-13:35

הדרכה בבליוגרפית

30.01.24


שבוע "חזרה לשגרה"

16:00-18:00

עקרונות ההצפנה

02.02.24

07:30-09:30

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית - בוטל

18:15-19:45

מבוא לסייבר

09:50-11:50

יסודות הניהול

20:00-21:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

12:00-13:30

הדרכה בבליוגרפית

06.02.24

16:00-18:00

עקרונות ההצפנה

09.02.24

07:30-09:30

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

18:15-19:45

מבוא לסייבר

09:50-11:50

יסודות הניהול

20:00-21:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

12:00-13:30

סייבר כמעצב דעת קהל

13.02.24

16:00-18:00

סטטיסטיקה א' - מפגש 3

16.02.24

07:30-09:30

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

18:15-19:45

מבוא לסייבר

09:50-11:50

יסודות הניהול

20:00-21:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

12:00-13:30

הדרכה בבליוגרפית

20.02.24

16:00-18:00

עקרונות ההצפנה

23.02.24

07:30-09:30

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

18:15-19:45

מבוא לסייבר

09:50-11:50

יסודות הניהול

20:00-21:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

12:00-13:30

סייבר כמעצב דעת קהל

27.02.24

בחירות

01.03.24

07:30-09:30

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

09:50-11:50

יסודות הניהול

12:00-13:30

הדרכה בבליוגרפית

05.03.24

16:00-18:00

עקרונות ההצפנה

08.03.24

07:30-09:30

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

18:15-19:45

מבוא לסייבר

09:50-11:50

יסודות הניהול

20:00-21:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

12:00-13:30

סייבר כמעצב דעת קהל

12.03.24

16:00-18:00

עקרונות ההצפנה

15.03.24


סוף סמסטר
א'

07:30-09:30

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

18:15-19:45

מבוא לסייבר

09:50-11:50

יסודות הניהול

20:00-21:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

12:00-13:30

הדרכה בבליוגרפית

19.03.24

16:00-18:00

סטטיסטיקה א' - מפגש 4

22.03.24

07:30-09:30

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

18:15-19:45

מבוא לסייבר

09:50-11:50

יסודות הניהול

20:00-21:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

12:00-13:30

סייבר כמעצב דעת קהל

26.03.24

16:00-18:00

עקרונות ההצפנה

29.03.24


שעון קיץ

07:30-09:00

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

18:15-19:45

מבוא לסייבר

09:10-10:40

יסודות הניהול

20:00-21:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

10:50-12:20

יסודות הניהול

 

12:30-14:00

הדרכה בבליוגרפית

02.04.24

16:00-18:00

עקרונות ההצפנה

05.04.24

07:30-09:00

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

18:15-19:45

מבוא לסייבר

09:10-10:40

יסודות הניהול

20:00-21:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

10:50-12:20

יסודות הניהול - סיום

 

12:30-14:00

סייבר כמעצב דעת קהל

09.04.24

16:00-18:00

עקרונות ההצפנה

12.04.24

07:30-09:00

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

18:15-19:45

מבוא לסייבר

09:10-10:40

הדרכה בבליוגרפית

20:00-21:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

10:50-12:20

ניהול משא ומתן - מפגש 1

 

12:30-14:00

סייבר כמעצב דעת קהל

16.04.24

16:00-18:00

עקרונות ההצפנה

19.04.24

פסח

18:15-19:45

מבוא לסייבר

20:00-21:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

 

23.04.24

פסח

26.04.24

פסח

30.04.24

16:00-18:00

עקרונות ההצפנה

03.05.24

07:30-09:00

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית - סיום

18:15-19:45

מבוא לסייבר

09:10-10:40

הדרכה בבליוגרפית

20:00-21:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

10:50-12:20

סייבר כמעצב דעת קהל

 

12:30-14:00

תורת הארגונים

07.05.24


תחילת
סמסטר ב'

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב' - מפגש 1

10.05.24

07:30-09:00

מבוא למזרח תיכון

18:15-19:45

מבוא לסייבר

09:10-10:40

הדרכה בבליוגרפית - סיום

20:00-21:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

10:50-12:20

סייבר כמעצב דעת קהל - סיום

 

12:30-14:00

תורת הארגונים

14.05.24

יום העצמאות

17.05.24

07:30-09:00

מבוא למזרח תיכון

09:10-10:40

מבוא למזרח תיכון

10:50-12:20

תורת הארגונים

12:30-14:00

תורת הארגונים

21.05.24

16:00-18:00

עקרונות ההצפנה

24.05.24

07:30-09:00

מבוא למזרח תיכון

18:15-19:45

מבוא לסייבר

09:10-10:40

מבוא למזרח תיכון

20:00-21:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

10:50-12:20

תורת הארגונים

 

12:30-14:00

תורת הארגונים

28.05.24

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב' - מפגש 2

31.05.24

07:30-09:00

מבוא למזרח תיכון

18:15-19:45

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

09:10-10:40

מבוא למזרח תיכון

20:00-21:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל - סיום

10:50-12:20

תורת הארגונים

 

12:30-14:00

תורת הארגונים

04.06.24

יום ירושלים

הלימודים יתקיימו בזום

16:00-18:00

עקרונות ההצפנה

07.06.24

07:30-09:00

מבוא למזרח תיכון

18:15-19:45

 

09:10-10:40

מבוא למזרח תיכון

20:00-21:30

 

10:50-12:20

תורת הארגונים

 

12:30-14:00

תורת הארגונים - סיום

11.06.24

ערב שבועות

14.06.24

07:30-09:00

מבוא למזרח תיכון

09:10-10:40

מבוא למזרח תיכון

10:50-12:20

 מבוא לסייבר

12:30-14:00

 מבוא לסייבר - סיום

18.06.24

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב' - מפגש 3

21.06.24

07:30-09:00

מבוא למזרח תיכון

18:15-19:45

מבוא למזרח תיכון

09:10-10:40

מבוא למזרח תיכון

20:00-21:30

מבוא למזרח תיכון

10:50-12:20

 

 

12:30-14:00

 

25.06.24

16:00-18:00

עקרונות ההצפנה - סיום

28.06.24

07:30-09:00

מבוא למזרח תיכון

18:15-19:45

מבוא למזרח תיכון

09:10-10:40

ניהול משא ומתן - מפגש 2

20:00-21:30

מבוא למזרח תיכון

10:50-12:20

 

 

12:30-14:00

 

02.07.24

16:00-18:00

 

05.07.24

07:30-09:00

 

18:15-19:45

 

09:10-10:40

 

20:00-21:30

 

10:50-12:20

 

 

12:30-14:00

 

09.07.24

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב' - מפגש 4

12.07.24

07:30-09:00

 

18:15-19:45

מבוא למזרח תיכון

09:10-10:40

 

20:00-21:30

מבוא למזרח תיכון - סיום

10:50-12:20

 

 

12:30-14:00