לוח זמנים קיץ תשפ"ד - צופן שנה א'

לוח זמנים לסמסטר קיץ שנת תשפ"ד - צופן א'

יום שלישי

יום שישי

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

16.07.24

16:00-17:30

טרור וגרילה

19.07.24


סוף סמסטר ב' באוניברסיטה

07:30-09:00

סייבר בראי הענן

18:00-19:30

שיטות מחקר

09:10-10:40

סייבר בראי הענן

19:45-21:15

שיטות מחקר

10:50-12:20

מבוא לאסטרטגיה

 

12:30-14:00

מבוא לאסטרטגיה

23.07.24

צום י"ז בתמוז

26.07.24

07:30-09:00

סייבר בראי הענן

09:10-10:40

סייבר בראי הענן

10:50-12:20

מבוא לאסטרטגיה

12:30-14:00

מבוא לאסטרטגיה

30.07.24

16:00-17:30

רומא ויהודי א"י - מפגש 1

02.08.24

07:30-09:00

סייבר בראי הענן

17:45-19:15

שיטות מחקר

09:10-10:40

סייבר בראי הענן

19:30-21:00

טרור וגרילה

10:50-12:20

מבוא לאסטרטגיה

 

12:30-14:00

מבוא לאסטרטגיה

06.08.24

16:00-17:30

שיטות מחקר

09.08.24

07:30-09:00

סייבר בראי הענן

17:45-19:15

שיטות מחקר

09:10-10:40

סייבר בראי הענן

19:30-21:00

טרור וגרילה

10:50-12:20

מבוא לאסטרטגיה

 

12:30-14:00

מבוא לאסטרטגיה

13.08.24

צום תשעה באב

16.08.24

07:30-09:00

סייבר בראי הענן

09:10-10:40

סייבר בראי הענן

10:50-12:20

מבוא לאסטרטגיה

12:30-14:00

מבוא לאסטרטגיה

20.08.24

16:00-17:30

שיטות מחקר

23.08.24

07:30-09:00

סייבר בראי הענן

17:45-19:15

שיטות מחקר

09:10-10:40

סייבר בראי הענן

19:30-21:00

טרור וגרילה

10:50-12:20

מבוא לאסטרטגיה

 

12:30-14:00

מבוא לאסטרטגיה

27.08.24

חופשה מרוכזת

30.08.24

חופשה מרוכזת

03.09.24

16:00-17:30

שיטות מחקר

06.09.24

07:30-09:00

סייבר בראי הענן

17:45-19:15

שיטות מחקר

09:10-10:40

סייבר בראי הענן

19:30-21:00

טרור וגרילה

10:50-12:20

מבוא לאסטרטגיה

 

12:30-14:00

מבוא לאסטרטגיה

10.09.24

16:00-17:30

שיטות מחקר

13.09.24

07:30-09:00

סייבר בראי הענן

17:45-19:15

שיטות מחקר

09:10-10:40

סייבר בראי הענן

19:30-21:00

טרור וגרילה

10:50-12:20

מבוא לאסטרטגיה

 

12:30-14:00

מבוא לאסטרטגיה

17.09.24

16:00-17:30

רומא ויהודי א"י - מפגש 2

20.09.24

07:30-09:00

סייבר בראי הענן

17:45-19:15

שיטות מחקר

09:10-10:40

סייבר בראי הענן

19:30-21:00

טרור וגרילה

10:50-12:20

מבוא לאסטרטגיה

 

12:30-14:00

מבוא לאסטרטגיה

24.09.24

16:00-17:30

שיטות מחקר

27.09.24

07:30-09:00

סייבר בראי הענן

17:45-19:15

שיטות מחקר

09:10-10:40

סייבר בראי הענן - סיום

19:30-21:00

טרור וגרילה

10:50-12:20

מבוא לאסטרטגיה

 

12:30-14:00

מבוא לאסטרטגיה - סיום

01.10.24

16:00-17:30

שיטות מחקר

04.10.24

ראש השנה

17:45-19:15

שיטות מחקר

19:30-21:00

טרור וגרילה

 

08.10.24

16:00-17:30

שיטות מחקר

11.10.24

ערב יום כיפור

17:45-19:15

שיטות מחקר

19:30-21:00

טרור וגרילה - סיום

 

15.10.24

16:00-17:30

שיטות מחקר

18.10.24

סוכות

17:45-19:15

שיטות מחקר - סיום

19:30-21:00

 

 

21.10.24

סוכות

25.10.24

אסרו חג