תשפ"ד - שנה א'

פירוט קורסים לשנת תשפ"ד - צופן מחזור א' - שנה א'

סוג הקורס

חטיבה

קורס

מרצה

מס

סמסטר

נקז

חובה

ניהול

יסודות הניהול

ד"ר דפנה ברילר לובובסקי

93-799-20

א'

2

מבוא לסייבר - מבוא לתקשורת נתונים ואבטחת מידע

ד"ר טדי לזבניק

93-660-20

שנתי

2

עקרונות ההצפנה - ענן ואבטחת המידע בענן הציבורי

מר אורן יגר

93-655-20

שנתי

2

מדעי המדינה

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

ד"ר עדי בינס

93-098-20

א'

2

ביטחון ומזרח תיכון

מבוא למזרח תיכון

ד"ר מנחם מרחבי

93-604-20

ב'

2

מתודולוגית

הדרכה בבליוגרפית - קבוצה 1 תרגיל

גב' לורן דגן

93-004-20

א'

1

הדרכה בבליוגרפית - קבוצה 2 תרגיל

ד"ר אביחי ארביטמן

93-004-21

סטטיסטיקה תאורית א'

גב' מורן שמש עירון

93-011-20

א'

2

סטטיסטיקה היסקית ב'

גב' מורן שמש עירון

93-012-20

ב'

2

בחירה

ניהול

תורת הארגונים

ד"ר הילה כהן ניסן

93-247-20

ב'

1

ניהול משא ומתן

ד"ר יחיאל שבי

93-457-21

ב'

2

מדעי המדינה

סייבר כמעצב דעת קהל ולוחמת מידע

ד"ר יחיאל שבי

93-619-20

שנתי

1

ביטחון ומזרח תיכון

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

ד"ר איתן ברק

93-607-20

שנתי

2