פירוט סמיניונים בתכנית ניצבים י"ח

חטיבה

קורס

מרצה

מס

בין תחומי

מדינה משטר וחברה בעולם הערבי

פרו' יהודית שיר -רונן

93-062-30

ניהול משברים תקשורתיים

ד"ר מיכל סלצקי

93-099-30

התמודדות עם אירועי חיים טראומתיים

ד"ר יעל סקה

93-305-30

עונש המאסר וחלופות למאסר

פרופ' תומר עינת

93-332-30

איראן ותורכיה במזרח תיכון משתנה

ד"ר מנחם מרחבי

93-139-30

קרימינולוגיה

היבטים ביוסוציופסיכולגיים של התמכרויות

ד"ר רויטל נאור

93-331-30

התמודדות במצבי לחץ ומשבר

פרופ' ליאת קוליק

93-311-30

עבירות מין: היבטים קרימינולוגיים וויקטימולוגים

ד"ר יעל סקה

93-339-30

תיאוריה ומחקר במדיניות הענישה

פרופ' תומר עינת

93-335-30