תשפ"ד - קיץ שנה א'

פירוט קורסים - משאן ט"ז - קיץ תשפ"ד (שנה א')

סוג קורס

חטיבה

שם הקורס

מרצה

מס קורס

נק"ז

חובה

משאבי אנוש

התנהגות ארגונית ב'

ד"ר דביר קוה

93-006-40

1

מתודולוגית

שיטות מחקר

ד"ר אופיר נדב

93-003-40

2

בחירה

ניהול

ניהול ופיתוח קריירות

ד"ר הילה כהן - ניסן

93-216-40

1

מתודולוגית

תכנון ותקצוב

ד"ר דודי שלום

93-237-40

1

סוציולוגיה דיגיטלית

גב' ענבר מיכלזון

93-239-40

2

יהדות

פילוסופיה

הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית

ד"ר מאיר סיידלר

03-099-56

2