פירוט סמיניונים בתכנית מורשה כ"ה

חטיבה

קורס

מרצה

מס

מדעי המדינה

מדינה משטר וחברה בעולם המערבי

פרופ' יהודית רונן-שיר

93-062-20

דת חברה ופוליטיקה

ד"ר רוני קמפינסקי

93-080-20

משברים בארגונים ציבוריים כמתכון להצלחה או כישלון

ד"ר יחיאל שאבי

93-140-20

המעצמות הגדולות והסכסוך הישראלי-ערבי

פרופ' רמי גינת

93-064-20

ישראל והאליטות - חברה המשנה הפניה?

ד"ר יוסי לונדין

93-141-20

בין תחומי

תהליכים פוליטיים וארגוניים של ניהול מו"מ

ד"ר דניאלה שנקר

93-057-20

המזרח התיכון בין מלחמת ששת הימים להסכם השלום עם מצרים

פרופ' משה גת

93-130-20

פרופילאות פלילית

ד"ר זהבית קינברג לוי

93-333-20

בחירות והצבעה בישראל

פרופ' אשר כהן

93-136-20

פסיכולוגיה וסוציולוגיה של הזיכרון הקולקטיבי בישראל

ד"ר רוני קמפינסקי

93-242-20